måndag 19 juni 2017

Bidrag till utveckling av bibliotek i Skåne

Figur från återSKAPA Foto: Sara Arildsson, Pedagog Malmö
Åtta biblioteksprojekt får dela på 1,1 miljoner kronor för att utveckla sina verksamheter bland annat inom områdena demokrati, läsfrämjande och folkbibliotek för alla. Vi ser fram emot att följa alla projekten och ni kommer att läsa mer om dem här på bloggen så småningom!     


Följande ansökningar har fått bidragBibliotek Masten 2 i Malmö får 89 000 kronor för att tillsammans med återSKAPA göra en fördjupad läsupplevelse och bidra till en läsfrämjande kultur för barn i åldern 5-12 år. Barnen ska få förutsättningar att ta till sig litteratur genom att levandegöra den.


Kristianstad bibliotek får 250 000 kronor för att genom ett förändringsarbete med det fysiska rummet skapa en långsiktig och ihållande initiativkraft hos bibliotekspersonalen. Projektet bedrivs tillsammans med en konsult, specialiserad på utformning av biblioteksrum.


Kristianstad stadsbibliotek får 100 000 kronor för att undersöka och utveckla olika metoder att främja läslust hos målgruppen nyanlända med utgångspunkt i skönlitteratur. Exempel på aktiviteter är boksamtal i grupp och sagostunder för vuxna och barn tillsammans.


Kävlinge bibliotek får 250 000 kronor för att öka användarinvolveringen i utvecklingen av biblioteket och därmed dess relevans för lokalsamhället. Utgångspunkten är bibliotekets meröppna verksamhet och hur man kan förändra bibliotekets arbetssätt under den bemannade tiden.


Landskrona bibliotek får 140 000 kronor för att genomföra en serie möten mellan fristadsförfattare, fristadsartister i samtal med journalister, författare och landsmän till fristadsartisterna under hösten 2017 och våren 2018.


Folkbiblioteken i Lund får 72 000 kronor för att stärka romska barns språkutveckling och läslust genom att spela in och sprida sagofilmer med bilderböcker översatta till det romska språket lovari.


Malmö stadsbibliotek får 170 000 kronor för att utveckla en metod för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med unga och unga vuxnas delaktighet på ett jämställt och hållbart sätt.


Malmö Stadsbibliotek får 70 000 kronor för tryck av och spridningskonferens för följeforskningsrapporten "Hur Lilla Slottet blev Kanini".

fredag 16 juni 2017

Årets läsombud kommer från Ystad

Idag fick Ingeborg Albrecht i Ystad utmärkelsen ”Årets läsombud” av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Hon vann priset för att hon är en dedikerad högläsare som skapar en viktig stund för äldre och personer med demens.
Prisutdelningen ägde rum på Ystads bibliotek.
Grattis till både Ingeborg och Ystad!
Läs mer om Årets läsombud på MTM:s hemsida.
/ Tove Eriksson

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken är namnet på en rapport av Ida Norberg som kom nyligen. Den är skriven på uppdrag av SKL, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket. Den lämpar sig väl som läsning efter att man har läst det Digitalt först med användaren i fokus, det första förslaget från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi.

torsdag 15 juni 2017

Skånska biblioteksutvecklingsprojekt i media

Nu på måndag, den 19 juni, offentliggör vi vilka biblioteksutvecklingsprojekt som får bidrag från Region Skåne i år. Det har varit så roligt att läsa alla ansökningar, som sätter fokus på angelägna områden i bibliotekens verksamhet och verkligen vibrerar av vilja till utveckling.
I väntan på måndagens besked så kan man passa på att läsa om några av de projekt som fick bidrag 2016. Vi har skrivit om ett par av dem på vår webb och här på bloggen, men flera av dem har också fått en hel del uppmärksamhet i lokaltidningar under året som gått.
Med start i höst har vi som ambition att själva skriva en artikel per månad om ett pågående biblioteksprojekt som Region Skåne har finansierat. Vi vet att intresset är stort för att få veta mer om varandras utvecklingsprojekt på biblioteken, och vi hoppas att detta ska bidra till att sprida kunskap, främja samarbete och kanske inspirera till nya projekt. Nyhetsartiklarna publiceras på vår webb.
Du kan prenumerera på nyheter om biblioteksutveckling i Skåne. (Det går att kryssa i att man vill ha nyheter från just biblioteksområdet.) På så sätt håller du dig uppdaterad om en del av alla de utvecklingsprojekt som drivs av kollegor på folkbibliotek runt om i Skåne.
Vi ska också tillgängliggöra redovisningarna av projekten, efter hand som de nu kommer in. Så sakteliga bygger vi då upp en regional projektbank - om man vill kalla det så.
Men i väntan på det, så har vi samlat länkar till läsning om några av de projekt som fick biblioteksutvecklingsbidrag från Region Skåne 2016:
Vi läser film, Båstad
Projektet som ska locka till att läsa film
Artikel i Helsingborgs Dagblad 18 januari 2017

Kreativiteket, Eslöv
Skriv ut dina visioner i tre dimensioner
Artikel i Skånska dagbladet 11 mars 2016


Läslusten, Sjöbo
Nytt projekt ska få förskolebarn mer intresserade av böcker
Artikel i Skånska dagbladet 12 januari 2017

Förskolehämtning - fast på biblioteket
Artikel på utveckling.skane.se 2 juni 2017


Börja ladda, fortsätt läsa, Landskrona
Äldre ska få hjälp att läsa på läsplattor
Artikel i Helsingborgs Dagblad 27 september 2016


Lund läser, Lund
Så gick det när Lund lästes av
Artikel i Arbetet 2 dec 2016

Lund läser - projektet som vann många läsare
Artikel på utveckling.skane.se 10 mars 2017

Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg, Landskrona
Nyanlända ska lockas till läsning
Artikel i Helsingborgs dagblad 30 augusti 2016


Böcker över gränserna - en bokcirkel för kvinnor från olika kulturer, Skurup
Bokcirkel öppnar för gemenskap
Artikel i Ystads Allehanda 3 mars 2017

måndag 5 juni 2017

Både dystra siffror och ljuspunkter i biblioteksstatistiken

Källa: Flickr
Kungliga biblioteket har nyligen presenterat den årliga statistiken för de offentligt finansierade svenska biblioteken. I riket i stort har antalet bibliotek minskat, liksom antalet fysiska besök och fysiska låntagare. Det som ökat är framförallt användningen av e-medier och satsningar på barn och unga. De dystra siffrorna för besök och utlån har uppmärksammats i bland annat Sveriges Radios Kulturnytt.

Det är klokt att iaktta en viss försiktighet innan vi drar slutsatser av statistik som denna. Det är ofta siffror för resurser och användning som vi fokuserar på när biblioteksverksamheter redovisas. Dessa siffror relaterar inte med självklarhet till bibliotekens olika styrdokument där istället samhällsuppdraget och kvalitativa mål som att verka för ökad jämlikhet lyfts. 

Att tala om utlån, bestånd och förvärv utan att specificera medietyp är också vanskligt. Det är till exempel stora skillnader på siffrorna för ljudböcker, musik, kursböcker och TV-spel i årets rapport och varje medietyp kräver nog sin egen analys. Frågor som hur vi vet att biblioteken prioriterar rätt saker och verkligen når dem de är till för kan inte besvaras enbart med utlåne- och besökssiffror men kan ändå vara en del i en samlad bedömning. Ständigt minskade besökssiffror kan vara en varningsklocka och tyda på att biblioteksverksamheterna inte är så relevanta för kommuninvånarna som de borde vara. 

När det gäller de skånska folkbiblioteken så följer de vissa av tendenserna för riket men inte alla. När det gäller satsningar för barn och unga, både antal årsverken som avsätts och antal aktivitetstillfällen, är ökningen större än genomsnittet för hela Sverige. Vad gäller antal fysiska besök har de faktiskt ökat med 3% på de skånska folkbibliotekens bemannade serviceställen. Det totala antalet fysiska utlån per kommuninvånare har minskat, liksom antalet initiala lån (betyder att omlån ej är inräknade). Tittar vi närmare på siffrorna så visar det sig ändå att lån av tryckta böcker har ökat och att det är lån av film, musik och mikrofilm som står för den största minskningen. Utlån till personer med läsnedsättning har i Skåne ökat med 11% jämfört med en ökning på 1% för hela riket. 

Nyförvärven har totalt ökat med 7% medan det fysiska mediebeståndet per invånare trots det minskat med 12%. Det vore intressant att veta om detta är ett resultat av en befolkningsökning eller ett mer aktivt gallringsarbete. Kanske en kombination av båda?
Den som vill gräva ännu djupare i den regionala och kommunala statistiken och kanske jämföra sitt bibliotek med andra kan ladda ner tabeller och ta fram rapporter för en viss verksamhet. 

Förskolehämtning på biblioteket i SjöboUnder våren har föräldrar i Sjöbo kunnat hämta sina barn på biblioteket istället för på förskolan. Sagostund, fika och boktips ingår i familjeträffarna, som är del av projektet Läslusten i Sjöbo, ett av de projekt som fick biblioteksutvecklingsbidrag från Region Skåne 2016.
Klockan är lite drygt halv fem på eftermiddagen och i ett mötesrum på biblioteket i Sjöbo ligger det fullt av färgglada kuddar på golvet. Än så länge sitter det inga barn på kuddarna, men snart.
Deras föräldrar är däremot där sedan en stund tillbaka. De dricker kaffe och lyssnar intresserat på bibliotekarien Hanna Andersson. Hon berättar om vad man kan göra på biblioteket, om sagorummet och om att det finns barnböcker på många språk, till exempel.
– Finns det ett sagorum? Det visste jag inte, det vill jag gärna se sedan, säger Sophie Smith.
– Ja, det är jättemysigt. Vi ska titta på det sedan när vi tar en rundvandring, säger Hanna Andersson.
 Hanna Andersson och Sophie Smith.
Kvällens familjeträff är den femte på Sjöbo bibliotek under våren. Hanna och hennes kollegor var under hösten ute på föräldramöten på de fyra förskolorna och pratade om barns läsning, och bjöd då också in föräldrarna att anmäla sig till familjeträffarna. Mellan fem och tio föräldrar och något fler barn har kommit per tillfälle.
– Många har inte besökt biblioteket på väldigt länge. Nästan alla har stannat kvar efter träffarna, hälften har skaffat lånekort och vi har

fredag 2 juni 2017

Nyfiken på – globala biblioteksvisionen, Erasmusutbyte, Helsingborgs internationella arbete och mycket mer?

IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, är för mig känd genom den årliga IFLA-konferensen eller tillhörande satellitkonferenser.  IFLA-konferensen äger i år rum i Wroclaw, Polen, den 19-25 augusti. För den som är intresserad finns även andra sätt att arbeta för den internationella organisationen. Jag och Anna Åkerberg har skickat in och fått ett paper godkänt om projektet Välkommen till Skåne på satellitkonferensen i Berlin 16-17 augusti arrangerad av Library Services to Multicultural Populations Section.
Biblioteksföreningens expertnätverk för IFLA kallade till en heldag på Helsingborgs stadsbibliotek den 31 maj med fokus på internationellt arbete. Det var ett spännande möte med representanter från både folk- och forskningsbibliotek från hela Sverige. Biblioteksföreningen var representerade med både Jenny Nilsson, ansvarig för internationella frågor på kansliet, och generalsekreterare Karin Linder.