fredag 21 april 2017

Satsning på Bokstart


Vår regering har avsatt pengar för satsningar som syftar till att bidra till en förbättrad tillgång till kultur bland annat genom utbyggnad av den läsfrämjande insatsen Bokstart. Bokstart riktar sig till barn mellan 0 och 3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.
Förstärkningen av Bokstart innebär att satsningen utvidgas till att omfatta fler regioner och att satsningen på ett tydligare sätt också kopplas till förskolan.
foto: Anna von Brömssen

För några veckor sedan publicerade Kulturrådet information om bidrag för Bokstartprojekt som går att söka under hösten av bibliotek med samarbetspartner inom barnhälsovården och/eller förskola.
Den särskilda utlysningen av Bokstartbidraget är ett strategiskt drag av Kulturrådet för att förvalta regeringens extra insats för Bokstart i de kommande fyra åren på bäst möjliga sätt. Bidraget ger möjligheten att utifrån den egna lokala/regionala förutsättningen utveckla Bokstart, men ger samtidigt tydliga ramar inom vilka Bokstart ska utvecklas. Just den här balansen mellan frihet och restriktioner gör att vi tillsammans kan utveckla Bokstart i samma riktning på bäst möjliga sätt och att vi på riktigt kan ta del av varandras erfarenheter. Under de senaste tre åren har det pågått fem pilotprojekt (bland annat i Landskrona) där bibliotekspersonal (bokstartare) kommer på hembesök. En metod som har visat sig vara framgångsrik. Kulturrådet ger fortsatt stöd till projekt som utforskar hembesök som metod men öppnar också för utveckling av fler metoder som når barn och vuxna i deras närhet.
Igår bjöd Kulturrådet bibliotekarier, logopeder, BVC-personal, förskolelärare, regionala biblioteksutvecklare och bokstartare för att diskutera hur kompetensutvecklingsinsatser inom Bokstart kan utformas, utifrån satsningens syfte och för att möta målgruppernas behov. Det blev ett utbyte av tips, erfarenheter och kunskap och framför fick vi mer förståelse för varandras professioner. Jag blev inspirerad av hur bibliotek och barnhälsovården i Blekinge/Kronoberg samarbetar kring Bokstart. Bibliotekspersonal coachar BVC-sjuksköterskor som vid 8 månaders-hembesöket högläser för det lilla barnet. Ett bra alternativ till bibliotekariers hembesök!
Vi hoppas att tillsammans med er kunna utveckla metoder och bokstartsnätverk i Skåne och kunna ta del av regeringens extra pengar under de kommande fyra åren!
Vår forskningscirkel för läsfrämjande verksamhet som vi organiserar i samarbete med Malmö Högskola skulle kunna ge er möjlighet att redan under hösten utforska frågan hur man kan initiera och utveckla Bokstart i din kommun och på ditt bibliotek!

tisdag 18 april 2017

App hjälper besökare med synnedsättning att orientera sig i biblioteket

Hillevi Andreasson, bibliotekarie på Malmö Stadsbibliotek
Snart kommer besökare med syn- och läsnedsättningar att kunna orientera sig på ett enklare sätt på Malmö stadsbibliotek, tack vare appen Blinfo.
Vi ställde fem frågor till Hillevi Andreasson, bibliotekarie på Malmö Stadsbibliotek:

Vad är Blinfo och hur fungerar appen?
Det är ett system som bygger på att så kallade beacons (fyrar) skickar signaler via bluetooth med information till appen Blinfo i telefonen. Meddelandena läses sedan upp med telefonens VoiceOver.

Varför behövs den på stadsbiblioteket?
Biblioteket är stort och såväl synskadade som personer med dyslexi, och för den delen även andra besökare, har tagit upp svårigheterna att orientera sig i byggnaden.

onsdag 12 april 2017

Påsklyssningstips - Bibliotekspodden

Påskledighet och tid för poddlyssnande? Här kommer ett tips!
Bibliotekspodden är en informativ, informell och rolig podd som görs av bibliotekarierna Elisabeth Skog och Jeanette Malm på Stadsbiblioteket i Halmstad. De poddar om litteraturen, läsningen och livet, och bjuder in intressanta gäster. Ibland spelar de in sina avsnitt ute på fältet! Vi mötte dem på Halmstadkonferensen där de bland annat intervjuade Majgull Axelsson och Bokmässans vd Maria Källsson. Deras senaste avsnitt handlar om Halmstadkonferensen.
Med detta tips önskar vi på Kultur Skåne en glad påsk!
Kultur Skånes Ann Lundborg (t.h) blev såhär glad när hon fick
 träffa Bibliotekspoddarna Elisabeth Skog och Jeanette Malm
 på Halmstadkonferensen härförleden.
Bibliotekspodden intervjuar författaren Majgull Axelsson.
måndag 10 april 2017

Ny internetguide om algoritmer

https://www.iis.se/docs/Algoritmer.pdf
Begreppet källkritik har under senare år kompletterats med begreppet sökkritik, som ett viktigt redskap för att kunna hantera information på nätet. För att kunna ägna sig åt sökkritik måste man ha lite koll på hur algoritmer påverkar den information som når oss, och förstå varför de har blivit så viktiga.
Nu har Internetstiftelsen i Sverige kommit ut med en av sina utmärkta och angelägna internetguider om just detta, denna gång med rubriken Algoritmer - så påverkar de din vardag, av Jutta Haider och Olof Sundin.

torsdag 6 april 2017

Titta på föreläsningar från Bibliotopia

Just nu pågår bibliotekskonferensen Bibliotopia i Vara med temat bibliotekens framtid. Alla föreläsningar filmas och läggs ut direkt på Kultur i Västs youtube-kanal, så man kan titta redan idag.


Några av de intressanta punkterna på programmet är:

Towards a political model of libraries: librarians facing external and internal crisis
Raphaëlle Bats, bibliotekarie och ansvarig för avdelningen för Internationella relationer vid Enssib Lyon, Frankrike

Kampen om kulturen
Helene Lööw, docent i historia, Uppsala universitet

Forskning som motor för utvecklingsarbete
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek och lärande, Kultur i Väst

tisdag 4 april 2017

Om poesi, Littfest i Umeå och Kristianstad bokfestival

Poesi är en litteraturgenre som vuxit i popularitet de senaste åren. Samtidigt som poesin nästan försvunnit i den fysiska bokhandeln finns poesi på scen, i olika fora på nätet och utgiven på en mängd små och oftast ideellt drivna förlag.

Podpoesi kan du lyssna på och ladda hem poesi inläst av författarna själva. Du kan också göra listor på poesi att själv lyssna på eller dela via Facebook och Twitter.


"Poesin står stark som konstform i Sverige. Nästan en femtedel av all utgiven skönlitteratur är poesi. Nya fora öppnar ständigt på nätet. På Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Youtube och andra plattformar utvecklas poesier i enlighet med mediernas villkor. Små förlag startar, verkar och byts ut. Varje vecka kan man på många orter välja mellan flera poesievenemang." (från Örnen och kråkan)

Örnen och kråkan är en nystartad webbplats och kritiksite för svensk och översatt poesi med Magnus William-Olsson som redaktör och ansvarig utgivare. Här kan man varje vecka läsa eller lyssna till en recension av någon utgiven poesibok och en gång i månaden lyssna till ett längre samtal om poesi. Här finns också en instruktion för hur man själv kan spela in litteraturtips om poesi. En annan resurs är gruppen Poesi på bibliotek på FB med allt ifrån tips på skyltning till inspelningar från olika arrangemang.

Många bibliotek som på olika vis vill lyfta poesin kommer säkert att kunna hämta inspiration härifrån - för intresse finns! För två veckor sedan firades Världspoesidagen på Stadsbiblioteket i Malmö. Röda rummet var fullsatt och vi fick lyssna på Gloria Gerwitz från Mexiko, Michael Agustin från Tyskland och andra poeter från Indien, USA och Sverige. Det blir en förtätad stämning när så många lyssnar samtidigt på en högläsning. Läs mer i Ann Lingebrandts artikel i Sydsvenskan.

I Halland arrangeras flera av deltävlingarna inför årets SM i Poetry slam på biblioteken. Kanske något för biblioteken i Skåne att fundera på till nästa år?

På Littfest i Umeå för tre veckor sedan hade också poesin fått en tydlig plats både i fredagkvällens poesiuppläsningar, modererad av Per Bergström, med unga poeter från sex europeiska länder som bjudits in via EU-projektet Versopolis och Gloria Gerwitz i ett av lördagens program. Uppläsningar kan man höra också i Lundströms bokradio som spelades in i Umeå.

Till sist - på Kristianstad bokfestival i september planeras för ett seminarium kring Bibliotek som litterära arrangangörer - den 7 september.onsdag 29 mars 2017

Tärningen är kastad! Rapport om spelkultur


Peter Alsbjer har i dagarna bloggat om en ny rapport, ”Tärningen är kastad! – om spelkultur som näring och kulturuttryck” från Region Värmland och Region Örebro län. Rapporten är skriven av Hannah Frisell från Region Värmland och är en bra introduktion för den som vill veta mer om spelande och spelkultur. Den tar upp olika sorters spelkultur som till exempel brädspel, bordsrollspel, dataspel och cosplay men diskuterar också spelkulturens förhållande till lärande, idrott och kultur. Frågor om möjligheter och utmaningar vad gäller jämställdhet, inkludering, HBTQ-perspektiv och tillgänglighet i spelkulturen lyfts också.

Anledningarna att tillhandahålla spel och tillgängliggöra och främja intresset för spelkultur på bibliotek är många. Spel är bland annat författande och berättande i nya former och erbjuder rika möjligheter att etablera och fördjupa relationer med prioriterade målgrupper genom föreningssamarbeten och organisering av spelevenemang. Inom spelkulturen ryms också flera andra kulturformer som grafisk design, musik och hantverk.

För den som är intresserad av att anordna spelevenemang på sitt bibliotek kan Nordic game week i slutet av oktober och början av november vara en bra start. Läs mer om det hela på deras facebooksida.

tisdag 28 mars 2017

Skånska kulturpolitiker uppdaterade på biblioteket som plats och resurs

Maria Tsakiris, chef Kultur och samhälle på Kultur Skåne, skriver här om de delregionala politiska överläggningarna:


De senaste veckorna har den regionala kulturnämnden genomfört de delregionala politiska överläggningarna med kommunerna som äger rum planenligt varje vår. Samtalen är till för att stärka samspelet mellan regional och lokal nivå och få en dialog om gemensamma prioriteringar. Temat i år var breddad delaktighet i kulturlivet och det är en konsekvens av nämndens nya utvecklingsområde ”Solidariskt fördelad kultur” som inleder budgetskrivningarna för 2017.
Kulturnämndens intention är att få igång en dialog med om vem vi idag når med den offentligt finansierade kulturen och väcka frågan om behov av ny kulturpolitisk riktning.
Underlaget till dialogen var den kulturvaneundersökning som genomförts i Skåne och som bearbetats vidare av Sociologiska institutionen i Lund. Jag fick möjlighet att prata bibliotek på samtliga fyra möten. Min ingång till temat var att synliggöra biblioteken som den resurs och den kraft i kommunerna som har ett inbyggt uppdrag samt kompetens och lång erfarenhet av att arbeta aktivt med att nå nya målgrupper.

måndag 27 mars 2017

Kulturnämnden på Dokk 1 i ÅrhusHär följer en rapport från Maria Tsakiris, som tillbringade ett par dagar i Århus med Region Skånes kulturnämnd förra veckan. Nu är hon hemma igen, men skrev följande om sina intryck på vägen hem:

"I skrivande stund är jag tillsammans med Region Skånes kulturnämnd på hemväg från besök i Aarhus som i år är europeisk kulturhuvudstad. Vi har bland annat besökt Aarhus Litteraturcentrum LÄNK och Dokk 1, Aarhus numera världsberömda bibliotek - eller Urban Media Space som man också kallar sig.

Biblioteken och yttrandefriheten - apropå Halmstadkonferensen

Det finns så otroligt många paralleller mellan arbetet på folkbibliotek och bra journalistik - det är något jag tänker ofta på som före detta journalist i biblioteksvärlden. Och det känns som om de parallellerna blir mer och mer aktuella för var dag som går.
(Jag går också och grunnar på hur lokaltidningsdöden ger biblioteket en ännu viktigare roll som lokal informations- och debatt-"hub". Mer om det en annan gång.)
Det är kanske också lite talande att biblioteksfrågorna i helgen tog stor plats i Sveriges Radios program Medierna, som enligt programförklaringen "skildrar och granskar det som sker i medierna i vid bemärkelse - allt från tv-trender till hotad yttrandefrihet..."
Inslaget Kremlkramande rapportering och spretiga bibliotekspolicys ger en sammanfattande ögonblicksbild av det som jag tror rör sig i många bibliotekariers medvetande just nu. Jag tror att det är lättare att vara journalist idag, än att vara bibliotekarie. En bit in i inslaget nämns faktiskt också Halmstadkonferensen.
Halmstadkonferensen ja.....Många jag pratade med efter torsdagens föreläsningar sa att det var den bästa konferensen de hade besökt på länge, eller till och med någonsin. Det var ett så aktuellt och engagerande program som tog upp frågorna om hur biblioteken kan tolka och kanske också i någon mån balansera uppdragen att verka för det demokratiska samhällets utveckling och bidra till fri åsiktsbildning. Den senaste tidens händelser kring exempelvis boken Massutmaning och tidskriften Nya tider visar att det är långtifrån enkelt att tolka bibliotekets uppdrag.
Begrepp och tankegångar som jag känner väl igen från den journalistiska vardagen dök upp. Anne Kristin Undlien, chef för folkbiblioteken i Kristiansand i Norge, pratade till exempel om bibliotekets oberoende redaktörsroll, om redaktionella val

fredag 24 mars 2017

Halmstadkonferensen 2017

Årets Halmstadkonferens bjuder på ett väl sammansatt och intressant program, som känns väldigt aktuellt och väcker många tankar om hur biblioteken kan förhålla sig till sitt demokratiuppdrag. Det var inga lätta frågor som dök upp under gårdagen, men det kändes samtidigt som en viktig påminnelse om hur viktigt det är att faktiskt formulera och motivera sin hållning och sitt sätt att hantera uppdraget och rollen. Och om att göra det innan det ställs på sin spets.
Frustration, förvirring och skratt - en riktigt bra konferensdag, och intressanta diskussioner med kollegor från hela landet.
Roligt att se så många skåningar här!


Elisabeth Ekström på Noll27 är på plats och facebookar - kolla gärna in deras flöde.


Just nu pratar Ted Hesselbom från Sigtuna museum om normer, inkludering och om att våga rekrytera på nya sätt. Befriande rakt på sak om hur det är att rekrytera till offentliga kulturverksamheter.

onsdag 22 mars 2017

Att lära av andras projekt


Det är väldigt spännande att arbeta inom den regionala biblioteksverksamheten i Skåne just nu. Det har varit en intensiv höst och vår, och nu börjar saker och ting falla på plats och hitta sin form.
I december fattade kulturnämnden beslut om en delvis ny inriktning för den regionala biblioteksverksamheten, vilket innebär att biblioteksutvecklingsbidragen tydligare än tidigare ska kopplas till kunskapsdelning och gemensamt lärande. Det innebär enkelt uttryckt att de erfarenheter och kunskaper som ett bibliotek skaffar sig genom ett utvecklingsprojekt finansierat av Kultur Skåne, garanterat ska komma fler folkbibliotek till del. Kunskapsdelningen ska liksom vara inbyggd i projektet redan från början, och understöds av Kultur Skåne genom en rad insatser under projektets gång.

De projekt som startade under hösten 2016 och ska redovisas mot slutet av 2017 är först ut. Här kan du läsa mer om projekten.
I slutet av januari träffades de som jobbar i pågående biblioteksprojekt på olika håll i Skåne för att berätta om sitt arbete för varandra, på nya Studio i Malmö. Det blev ett första tillfälle att byta erfarenheter, få inspiration och också knyta kontakter.

torsdag 16 mars 2017

Forskningscirklar i repris

Under hösten 2017 och våren 2018 kommer vi tillsammans med Lotta Bergman, lektor i svenska med didaktiskt inriktning från Malmö Högskola, att organisera forskningscirklar för utveckling av bibliotekens läsfrämjande verksamhet. Det gäller läsfrämjande verksamhet i den bredaste bemärkelse, inriktad på skiftande målgrupper från 0-99 år: föräldrar, pedagoger, nyanlända, bebisar, äldre, kvinnor, pappor med mera.


Vill ni utveckla er läsfrämjande verksamhet, nå en ny målgrupp, prova en ny metod, använda er av nya medier, då kan ni med hjälp av forskningscirklar utforska detta. Tillsammans med bibliotekskollegor och forskare formuleras frågor och problemställningar som senare undersöks i den egna läsfrämjande verksamheten.
En utsökt möjlighet att både utveckla den läsfrämjande verksamheten på det egna biblioteket och tillägna sig kunskapen om ett  forskningsbaserat arbetsätt som kan tillämpas på andra områden inom biblioteksutveckling.


Läs mer om forskningscirklar inom läsfrämjande på bibliotek i Aktionsforskande bibliotekarier - en rapport om läsfrämjande verksamhet


Varmt välkommen med din anmälan på vår hemsidamåndag 13 mars 2017

Sök bidrag för biblioteksutveckling!

Idag öppnar årets ansökan för bidrag till biblioteksutveckling! Nytt för i år är att vi också inför ett Experimentspår som är tänkt att underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete. Experimentspåret innebär att man kan söka max 35 000 kronor och av dessa kan 5000 kronor användas till presentation/spridning av projektet. De medel som söks kan till exempel användas till en förstudie eller ett underlag som senare kan resultera i en större projektansökan för biblioteksutveckling. Läs mer om båda bidragen i Kultur Skånes nyhetsbrev!

torsdag 9 mars 2017

Lund läser - biblioteksutvecklingsprojekt 2016

I höstas genomförde Folkbiblioteken i Lund, det första ”stadsläsningsprojektet” i Skåne. Man ville skapa Lunds största bokcirkel och genom att dela ut Allt jag inte minns, av Jonas Hassen Khemiri, på olika platser i kommunen och erbjuda program kopplade till boken på samtliga folkbibliotek ville man inspirera till läsning, skapa nya kontaktytor och även nå de grupper som ännu inte hittat till biblioteken.

Med ledtrådar publicerade under sommaren skapades en förväntning och när titeln blivit offentlig och delades ut på olika ställen i kommunen var intresset över förväntan. 
Under hösten genomfördes 15 föreläsningar, 8 öppna samtal, ett stort antal bokcirklar med deltagare i alla åldrar,en massbokcirkel med 100 personer som alla läst boken och till sist avslutande författarbesök av Jonas Hassen Khemiri.

Bibliotek i samspel med lokalsamhället


Hur kan varje folkbibliotek vara det allra bästa biblioteket för människorna i det område de verkar, vara relevanta och ta vara på krafterna som finns i lokalsamhället? I dagarna publicerade Regionbibliotek Stockholm en ny skrift, ”Bibliotek i samspel med lokalsamhället”. Den är skriven av Cecilia Brisander och undersöker möjliga svar på frågorna ovan. Publikationen innehåller många intressanta resonemang om hur folkbibliotek kan hitta sin roll och identitet i det sammanhang de befinner sig i, arbeta mer strategiskt med kunskapsinhämtning och nå fler användare genom relationer och samarbeten. Resonemangen varvas med exempel på verksamheter från olika bibliotek. De flesta verksamheterna hör hemma i Stockholmsregionen men även vårt skånska CO-Lab om bibliotek som noder för samhällsutveckling i samverkan tas upp som ett gott exempel.

Brisander listar några faktorer för att bibliotek ska vara framgångsrika i sitt lokalsamhälle. Det handlar bland annat om att ha allmän kunskap om demografi, aktörer, vad som kännetecknar lokalsamhället och vilken historia samhället bär på men också om att få till ömsesidiga samarbeten som leder till att biblioteken når sina prioriterade målgrupper.

I skriften finns en användbar modell för att lära känna sitt lokalsamhälle. I den ingår, förutom sådant som att utgå från statistik och styrdokument, att ta vara på de berättelser om samhället och dess invånare som finns. Här finns en tydlig koppling till kulturarvet, till lokalsamlingarna och till hembygden. De samtida erfarenheterna är också viktiga, liksom reflektioner kring vem som känner sig inkluderad i berättelserna om hembygden och vem som inte gör det. Skönlitteraturens roll i att hjälpa människor att förstå sitt lokalsamhälle ska inte heller underskattas.

På Regionbibliotek Stockholms webbsida finns rapporten Bibliotek i samspel med lokalsamhället i digital form:

På webbsidan finns också möjlighet att beställa tryckta exemplar av publikationen.


/ Anna Åkerberg

tisdag 7 mars 2017

En annan bild av Malmö

Det kan behövas lite positiv rapportering om Malmö i utländsk media kan man tycka...Nyligen lyfte BBC:s websida Capital upp staden i en artikel med rubriken All eyes on Malmo, but not because of Trump.


Här beskrivs staden som "Scandinavia’s most diverse city" och som en magnet för unga välutbildade människor från hela världen på grund av företagsklimatet och livsstilen.


Malmö Stadsbibliotek finns med på bild i artikeln och beskrivs som "one of many interesting buildings".

onsdag 1 mars 2017

Dystra bibliotekssiffror i rapporten Kulturanalys

En ny rapport från Myndigheten för kulturanalys, Kulturanalys 2017, visar på ett stort, men ojämnt fördelat kulturdeltagande bland svenskarna.
När det gäller bibliotek och ungas läsning är siffrorna något dystra.


Rapporten, som lämnas till regeringen idag, innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen.


Några korta exempel på resultat som gäller läsning och bibliotek från rapporten:
  • Vuxnas läsvanor är relativt stabila över tid, men allt färre läser bland de unga i åldersgruppen 16–24 år.
  • Folkbiblioteken har minskat i antal, från 1 539 år 1995 till 1 145 år 2015. De regionala skillnaderna är stora, när det gäller öppettider och avstånd till närmaste bibliotek.
  • Den regelbundna läsningen har minskat mer bland unga kvinnor, än i andra grupper (från 40 procent 1989 till 30 procent 2015).
Under rubriken Färre bibliotek, fler i kulturskola så beskriver rapporten en ojämlik tillgång till bibliotek i landet.
"Den största posten i kommunernas kulturbudget är bibliotek, som står för 39 procent av de totala kostnaderna. År 2015 använde kommunerna sammanlagt 4,3 miljarder kronor till

torsdag 16 februari 2017

Första mötet med Sveriges länsbibliotekarieförening

Idag är det Maria Tsakiris, chef för enheten Kultur och samhälle på Kultur Skåne, som bloggar och berättar om sitt första möte med Sveriges länsbibliotekarier i Stockholm:


I förra veckan deltog jag i mitt första riktiga möte med kollegorna från Sveriges övriga regionala biblioteksverksamheter som är organiserade i föreningen Sveriges länsbibliotekarier, SLB. Föreningen har återkommande möten och arrangerar också en årlig konferens för medarbetare i den regionala biblioteksverksamheten.
Denna förening ger oss i Skåne unika möjligheter till omvärldsbevakning och direkt dialog med de myndigheter och organisationer på nationell nivå som har bäring på biblioteksuppdraget, däribland Kulturdepartementet, KB, Kulturrådet och SKL.


Lägesrapport från MTM
Denna gång fick vi ett samtal med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Myndigheten har en relativt ny generaldirektör, Magnus Larsson. Han uppmanade oss att ta del av den senaste Medieutredningen som innehåller en bra analys om de utmaningarna vi står inför vad gäller demokrati, tillgänglighet och nya digitala medier.

tisdag 14 februari 2017

Utlysning av bidrag för biblioteksutveckling

Nu finns ny information med gällande datum för Region Skånes olika kulturbidrag ute på hemsidan.


När det gäller bidrag för biblioteksutveckling så kan man ansöka mellan den 15 mars och den 11 maj. Beslut om bidrag meddelas på webbplatsen den 16 juni.

Bidrag för biblioteksutveckling ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

MTM:s webbinarier i vår


Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, sitter på en guldgruva av redskap och material för den som arbetar med tillgänglighet och mångspråk på folkbiblioteken. Om man inte har möjlighet att åka på deras utbildningsdagar i Stockholm, så finns alternativet webbinarier. Det är webbsända seminarier där man får en genomgång och kan ställa frågor till MTM:s handläggare genom chatt.
Under våren finns det flera webbinarier om Legimus, det digitala biblioteket . För att ta del av ett webbinarium så behöver man bara en dator, en internetuppkoppling och ett par hörlurar.
Kolla in programmet för våren!


MTM:s webbinarier under våren

måndag 13 februari 2017

MIK för mig från Statens Medieråd

Statens medieråd lanserar ett nytt digitalt verktyg för skolor, bibliotek och unga nätanvändare, MIK för mig. De hade tidigare en sida som hette detsamma, men detta är mycket mer omfattande och användbart. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här finns diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. Det är ett omfattande material och med stor variation. Man kan välja mellan långa, färdiga lektionspaket och kortare övningar, filmer, poddar och quiz. Det handlar exempelvis om näthat, källkritik, sociala medier, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet.
En del av materialet riktar sig direkt till vuxna, och för de rena folkbibliotekens del handlar det främst om presentationer med diskussionsfrågor som man kan använda i ett arbetslag, till exempel om hur man bäst kan stötta barn och unga som utsätts för kränkningar på nätet. I övrigt är mycket av materialet är, som ofta med liknande satsningar, ganska anpassat till skolan. Därmed inte sagt att det inte är relevant och bra för dig som jobbar på folkbibliotek!
Materialet beskrivs som levande och fylls på och ändras kontinuerligt för att vara aktuellt.
Statens medieråds webbverktyg MIK för mig

fredag 13 januari 2017

Fail Camp 2017 - om att lära sig av sina misstag

En knytkonferens som lyfter misslyckandet som en metod för lärande, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Spännande!
Det är Regionbiblioteket i Örebro som nu bjuder in till Fail Camp 2017 den 23-24 februari i Örebro.
Så här beskriver regionabibliotekarie Peter Alsbjer konferensen:
"Konsten att alltid göra rätt saker på rätt sätt är inte alltid så enkelt eller självklart. Vägen till framgång kantas av experiment som kanske inte alltid fungerade som det var tänkt. Eller som Thomas A. Edison sa: ”Jag har inte misslyckats. Jag har undersökt 1 200 idéer som inte fungerar.” Ibland kan en verksamhet eller projekt som uppfattats som misslyckat ligga fel i tiden. Ett idé kan också få effekt inom ett helt annat område än det som var tänkt från början (t ex Post It-lapparna http://bywp.se/historien-om-post-it/).
Men eftersom vi lever i en framgångskultur tystas ofta erfarenheter från det som inte blev som vi tänkt, ner och sopas under mattan.

tisdag 10 januari 2017

Malmö Litteraturfestival och bibliotekenDen 25 mars till 29 mars 2017 är det dags för den första upplagan av Malmö Litteraturfestival med temat utanförskap. Bibliotek och andra är varmt välkomna att delta och bidra med programpunkter.
Vi ställde några frågor till Anders Mildner, initiativtagare till litteraturfestivalen.


Anders Mildner, initiativtagare till Malmö Litteraturfestival.
Malmö Litteraturfestival – vad är det?
– Det är en organisk stadsfestival som kör igång för första gången i vår! Jag arbetar sedan flera år tillbaka med README-konferensen och tanken har hela tiden varit att den skulle ligga i nära knytning till en bred festival. Under README diskuterar vi stora och brännande samhällsfrågor och här spelar litteratur och läsning en väldigt stor roll för det samhälle vi skulle kunna skapa. Idén föddes när vi började fundera över vad som skulle kunna hända om alla aktörer som på något sätt sysslar med läsning och litteratur förlade arrangemang under några få samlade dagar och knöt an till det bredare samhällsämnet som vi diskuterar. Jag började diskutera detta med Per Bergström, som leder Författarscenen på Malmö stadsbibliotek och tillsammans med Katarina Olsson, som är Evenemangschef på Malmö stad, utgör nu vi tre en liten grupp som i sin tur kontaktar alla möjliga aktörer för att få så mycket som möjligt att hända. Malmö Litteraturfestival har alltså ingen programgrupp som bestämmer vad som ska hända på festivalen. Vi tror att vi har en unik möjlighet att bygga något organiskt i Malmö, där alla som vill kan och får vara med. Temat 2017 är ”utanförskap” och det kan man sedan lägga vilka vinklar man vill på. Naturligtvis är det helt okej att även ordna arrangemang som är allmänt litterära. Vår vision är att skapa en återkommande festival som tar plats över hela staden och som samlar en mängd olika aktörer, från bibliotek och skolor till litterära sällskap, förlag, handlare och kulturarrangörer. På sikt säger vi att det Bokmässan är för branschen vill vi vara för samhällsdebatten och litteraturen.

På vilket sätt kan folkbiblioteken i Malmö med omnejd delta i och bidra till festivalen?
– Det enklaste är att lägga ett arrangemang mellan den 25 och 29 mars och då komma med i det program vi tar fram och marknadsför. Vi betonar gärna att det inte behöver handla om stora arrangemang – biblioteken kan ju göra supermycket på egen hand med den kompetens de har. Varför inte lyfta fram böcker som handlar om utanförskap? Eller bjuda in till en guidning eller ett författarbesök? Eller ordna en skrivarverkstad för unga?

tisdag 3 januari 2017

Ny forskning om e-böcker

När januari känns lite grått så kan man glädja sig åt spännande forskningsresultat om e-boken, från Bibliotekshögskolan i Borås i samarbete med Göteborgs universitet. Det är det fyraåriga forskningsprojektet E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället som avslutas den 17 januari.
Projektet omfattar forskning inom hela e-bokens liv - från produktion och distribution till användning.