fredag 20 oktober 2017

Regionalt forum 2017

Överenskommelsen ideburen sektor och Region Skånean ordnar årligen ett regionalt forum. Det åttonde äger idag rum på Folkets hus Bioborgen i Osby och temat är Möteplatser för Skåne att skapa framtiden i partnerskap.

Dagen inleddes med tre fantastiska exempel på idéburna integrationsprojekt. Berne Andersson tränare för Vattenpolo teamet i Ängelholm kom med en fin eldsjälsberättelse,
INitiativet i Lund har skapat arbetsplatser för nya svenskar och Talentbyrån i Skillinge som förmedlar lokala arbete till nyanlända genom SFI anordnat av Hyllie Park på Österlen.

Partnerskap , Agenda 2030 och Skånes utveckling.
Ann Svensen från IM uppmanade alla både offentlig sektor och idéburen sektor att förhålla sig till målen i Agenda 2030 utgå från det man redan gör och kroka arm med nya samarbetspartner för att lösa målen.

Både för- och eftermiddag fanns valbara seminarier och jag deltog på Malmös överenskommelsen med den idéburna sektorn som heter Överkommelsen Malmöandan där ca 300 aktörer och organisationer deltog i arbetet med framtagandet.

Nu kommer jag att delta på ett seminarie där projekten KRUT som Malmö stadsbibliotek genom Nina Sigurd och KOD för Sverige som drivs av Rosengårds Folkets hus och Fanny Pelin. Båda projekten handlar unga och unga vuxnas demokratiska röst.

Metoder i fokus på träff för projektaktiva

I onsdags träffades drygt 40 personer som arbetar i 16 olika biblioteksutvecklingsprojekt för en dag om metodutveckling hos oss på Region Skåne. Läs mer om projekten här.
Alla gjorde kortpresentationer och lägesrapporter från sina projekt, och vi fick också lyssna på
Cecilia Gärdén, konsulent på Kultur i Väst och tidigare forskare på bibliotekshögskolan i Borås, som föreläste om hur man utvecklar metoder och nya arbetssätt genom att arbeta i projekt.
Det workshoppades ordentligt också - på bilderna nedan diskuterar grupperna centrala begrepp i projekten, och vad man egentligen menar med dem - som till exempel delaktighet, samverkan och digital inkludering. De tipsade varandra om olika metoder för kunskapsdelning under projekten och funderade också över dokumentation, spridning och förankring av projektresultat.
Dagen om metodutveckling är ett led i Region Skånes arbete att främja kunskapsdelning mellan projektaktiva bibliotek. De projektaktiva som deltog arbetar alla i projekt som har fått biblioteksutvecklingsmedel från Region Skåne under 2017.


måndag 16 oktober 2017

Internat med tema Att leda i förändring

Bibliotekschefer från hela Skåne tillsammans med utvecklare från Region Skånes kulturförvaltning på Åkersberg i Höör.
Att leda i förändring var temat  när de skånska bibliotekscheferna samlades för ett internat på stiftsgården Åkersberg i Höör den 12-13 oktober, arrangerat av Region Skånes kulturförvaltning.
Under ett intensivt dygn, från lunch på torsdagen till lunch på fredagen, hann de ta del av föreläsningar och workshops, men också erfarenhetsutbyte mellan bibliotek och information från Region Skåne.
Några nedslag i programmet, för dig som undrar vad chefen hade för sig:
Samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedsson föreläste under rubriken När kunskapstillgången blir större än efterfrågan, och bjöd på en tidvis hisnande, perspektivvidgande och väldigt underhållande bild av både samtiden och framtiden. Ett citat som fastnade var: "När det relativa värdet av kunskap sjunker, så stiger också det relativa värdet av att vara dum i huvudet."
Är man nyfiken på Troed Troedsson och framtiden så kan man gå på hans föreläsning på Lunds stadsbibliotek Omvärld och framtid den 19 december. Gratis och öppet för all bibliotekspersonal i Skåne. Rekommenderas varmt. Läs mer och anmäl dig här.
Cecilia Brisander från Regionbibliotek Stockholm föreläste och inspirerade på temat Bibliotek i samspel med lokalsamhället. Det handlade bland annat om vad bibliotek behöver veta om sitt närområde, vilka metoder man kan använda i det arbetet och om hur biblioteken når fler. Boken och föreläsningen lyfte flera intressanta exempel på hur bibliotek i Stockholmsområdet arbetar, men Cecilia sa också att hon ser att de skånska biblioteken ligger långt fram i det här avseendet.

torsdag 5 oktober 2017

Fem frågor om Digital skillshare till Emelie Ljungberg

Emelie Ljungberg,
bibliotekarie på Hjärups
bibliotek, Staffanstorp.
Emelie Ljungberg, bibliotekarie på Hjärups bibliotek i Staffanstorp, har skrivit Digital Skillshare, förstudie 2017 - kompetensutveckla folkbibliotekens personal och ge invånarna ett digitalt kunskapslyft.
Studien finansierades av Region Skånes bidrag för biblioteksutveckling.
Vi ställde fem frågor till Emelie Ljungberg om Digital skillshare:

Digital skillshare – vad är det?
Digital skillshare handlar om att dela digital kunskap och erfarenheter med andra.
Projektidén går ut på att strategiskt samordna folkbibliotekens digitala utvecklingsarbete på ett sätt som kan påskynda och underlätta folkbibliotekens digitala skifte.
 
 https://issuu.com/digitalskillshare/docs/digital_skillshare_utkast_rapport_m
Digital Skillshare, förstudie 2017

Vad är bakgrunden till projektidén?
På ett personalmöte för några år sedan kom frågan upp om hur vi skulle hantera den bristfälliga IT-miljön på biblioteken. Vi diskuterade hur det kunde vara möjligt att förbättra bibliotekspersonalens digitala förutsättningar utan att det var förenat med en stor kostnad. Då kom idén om att dela erfarenheter och kunskap mellan personal på olika folkbibliotek. Så ursprungstanken byggde på att en person höll i en snabbkurs i till exempel InDesign och så skulle den som ville få delta och då eventuellt känna sig sporrad att hålla kurs i något annat.


onsdag 4 oktober 2017

Arabisk barnlitteratur idag - utmaningar och möjligheter


Åsa Strömqvist på Kävlinge bibliotek
gästbloggar från Bokmässan.
Vilka nya teman och genrer kan man skönja i den arabiska barnlitteraturen? Det var ett flera teman för seminariet Arabisk barnlitteratur idag - utmaningar och möjligheter som Internationella biblioteket arrangerade på Bokmässan i Göteborg den 28 september.
Medverkande var Bodour Al Qasimi, förläggare i Förenade Arabemiraten och grundare av landets förläggareförening, Taghreed Najjar, jordansk barnboksförfattare och Elisabet Risberg, Internationella biblioteket.
Bibliotekarien Åsa Strömqvist från Kävlinge bibliotek var där och lyssnade. I detta gästblogginlägg skriver hon om seminariet:

Den muntliga traditionen och det muntliga berättandet har länge haft en stark ställning i arabvärlden. Vid sidan av översättningar av klassiska barnsagor har det funnits få barnböcker före 1900-talets andra hälft.
Den jordanska författaren och förläggaren Taghreed Najjar nämner Dar El Fata El Arabi som en startpunkt för den skrivna barnlitteraturen. Dar El Fata El Arabi grundades 1971 i Beirut och gav ut barnböcker av framstående illustratörer och författare från flera arabiska länder.

tisdag 3 oktober 2017

Hur verkar man för det demokratiska samhällets utveckling?

Jag tror att alla som arbetar på bibliotek under den senaste tiden har funderat lite extra över demokrati, fri åsiktsbildning och yttrandefrihet. Ska man åka till Bokmässan när Nya Tider får ställa ut? Ska man köpa in Massutmaning av Tino Sanandaji? Vad innebär egentligen sommarens JO-beslut i fallen Botkyrka och Falköping för inköpsarbetet? Hur sjutton ska man resonera kring kontroversiella program på biblioteket? Ännu viktigare – hur gör man praktik av sina resonemang?
 
Att göra rätt
Alla ska vi följa Bibliotekslagen och ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”, men hur vet man att man gör på rätt sätt? Man kanske till och med gör fel och så får det motsatt effekt, hemska tanke.
Det gäller inte bara biblioteken – utan offentligheten i stort. Plötsligt upptäcker man att man famlar bland argumenten och svajar åt än det ena, än det andra hållet – så känner i alla fall jag. Och det är då det blir riktigt intressant.

måndag 2 oktober 2017

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID FÖR BIDRAG TILL KOMPETENSUTVECKLING OCH KUNSKAPSDELNINGFör att främja det gemensamma lärandet och kunskapsdelning på de skånska folkbiblioteken har vi sedan januari 2017 två nya bidrag, ett bidrag för kompetensutveckling och ett bidrag för kunskapsdelning. Det första bidraget har lett till 11 kompetensutvecklingsinsatser under hösten, organiserade av bibliotek i Skåne. Under perioden 1 september – 4 oktober 2017 har vi två utlysningar inför våren 2018. Det har kommit fram att vi behöver justera ansökningstiden:

1. Bidrag för kompetensutvecklingsinsatser
Ansökningstiden förlängs till den 31 oktober 2017
Anledningen är att september/oktober är en period där bibliotek har fullt upp med många aktiviteter och kanske inte tillräckligt med tid att söka pengar för vårens kompetensutvecklingsinsatser.  Bibliotek som har fått bidrag att organisera kompetensutvecklingsinsatser under hösten 2017, är just i den här perioden fullt upptagna med att genomföra de här insatserna. Samtidigt finns det ett önskemål att ha en samlad bild av insatserna under våren, både hos bibliotek och hos oss på den regionala biblioteksverksamheten.

2. Bidrag för kunskapsdelning
Ansökningarna sker löpande
Bibliotek som har fått utvecklingsmedel under 2016 har möjlighet att söka bidrag för en fördjupande kunskapsdelning. I första hand har vi haft en ansökningsperiod under 1 september – 4 oktober. Vid närmare eftertanke har vi kommit fram att det är bättre att bibliotek själva kan avgöra när det finns ett behov för kunskapsdelning. Vi har därför bestämt att ansökningstiden för bidrag för kunskapsdelning ska vara löpande.

fredag 22 september 2017

Budgetförslagen - ett erkännande för biblioteken

Hösttider är budgettider. I onsdags presenterade Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke satsningarna på kulturområdet i Regeringens samlade budgetproposition. Innehållet i denna är alltid av stort intresse för Region Skånes kulturförvaltning då en tredjedel av Kulturnämndens budget utgörs av statliga medel via kultursamverkansmodellen.

Förslagen som Riksdagen ska besluta om längre fram i höst bär tydliga spår av ett annalkande valår 2018 liksom att vi har en kulturminister som är tillika demokratiminister. Regeringens kulturpolitiska budgetförslag ligger i linje med de politiska prioriteringar, utredningar och initiativ vi har kunnat följa under de senaste 1-3 åren.

torsdag 21 september 2017

Shared Reading

I samarbete med avdelningen för litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet har vi erbjudit två bibliotekarier möjlighet att delta i utbildningen att leda shared reading-grupper, en metod för diskussion av litteratur i grupp. Metoden har utvecklats av dr Jane Davis, inom den engelska The Reader Organization, med säte i Liverpool.
Annika Christerson från Bjärreds bibliotek och Sara Johansson från Osby bibliotek har gått utbildningen - läs här deras intryck av utbildningen.

Introduktion till ny bokcirkelform på språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund
Under några sensommardagar fick jag som en av två representanter från folkbiblioteken möjlighet att delta i utbildningen ”Lead to Read”. Kursen leddes av Kate McDonnel från organisationen The Reader i Liverpool.  Av de övriga sex deltagarna är fyra forskare verksamma på SOL, en universitetslektor i svenska på högskolan i Kristianstad och en forskare på medicinska fakulteten inom området långvarig smärta. Utbildningen genomfördes på engelska.

Tips på temat Finland 100 år!


På gränsen – ett samtal om tvåspråkighet, språkbyten och identiteter när man har rötterna i Finland

Söndagen den 24 september kl. 14.00 på Kommendanthuset, Malmöhusvägen 5 i Malmö, möts Susanna Alakoski och Heidi Avellan i ett samtal om tvåspråkighet, språkbyten och identiteter när man har rötterna i Finland.

Arrangemanget är en del av Malmö Stads firande av Finlands 100-årsjubileum. Ingen föranmälan krävs och det är gratis entré.

Heidi Avellan har bott i Skåne sedan 90-talet och är en välkänd röst i den svenska samhällsdebatten. Hon är politisk chefredaktör och chef för ledarredaktionen på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.
Susanna Alakoski har skrivit ett tiotal böcker både till barn och till vuxna, och hennes stora genombrott blev Svinalängorna som fick Augustpriset 2006.
Moderator är Johanna Parikka Altenstedt, en sann mångsysslare inom journalistik, samhällsvetenskaper och kommunikation och känd för sina historieböcker och som debattör.måndag 18 september 2017

Hur bidrar biblioteken till en demokratiserad digitalisering?
I förra veckan presenterades omvärldsrapporterna till den nationella biblioteksstrategin, se tidigare blogginlägg. De flesta bidragen till "Den femte statsmakten - Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering" berör på något sätt sambandet mellan digital delaktighet och demokrati. Tydligast blir det i mediestrategen Brit Stakstons text och presentation. I ett blogginlägg beskriver hon i mer kortfattad form än i själva rapporten sina tankar kring bibliotekens roll för demokratiutveckling i en digital samtid.

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, pekar också i sitt bidrag "Är du fullärd lille vän?" på den digitala delaktigheten som en förutsättning för att utöva sitt medborgarskap och på folkbildningens, vuxenutbildningens och bibliotekens olika roller.

tisdag 12 september 2017

Den femte statsmakten - omvärldsanalys till den nationella biblioteksstrategin

Kungliga biblioteket, KB, har fått ett uppdrag från regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Som en del i arbetet med strategin har en omvärldsanalys gjorts. Rapporten med omvärldsanalysen bär namnet: Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och demokratisering. Skribenter som till exempel Brit Stakston, Jesper Klein och Carlos Rojas har medverkat med texter inom sina respektive kompetensområden. De olika delarna i omvärldsanalysen presenteras onsdagen den 13 september på ett seminarium i Stockholm där också kulturministern medverkar. Hela seminariet livesänds klockan 13-17 via Nationella biblioteksstrategins blogg. Se gärna hela eller delar av sändningen! Programmet för de olika presentationerna finns på KB:s webb . På webben kommer också den skriftliga versionen av rapporten att vara publicerad från och med klockan 13 den 13/9. Om det är någon som vill titta på sändningen i efterhand så kommer den att finnas på KB:s youtube-kanal .

måndag 11 september 2017

Hur lyfter ni Finland på biblioteket under jubileumsåret?


I år firar Finland 100 år som självständig stat. Jubileumsåret firas med ett digert program av aktiviteter både i och utanför vårt grannland. Jubileumsåret har en egen sajt, Soumi Finland 100, där det finns information om allt som pågår inom det officiella programmet.
I verktygslådan Finland toolbox finns massor av filmer, broschyrer, affischer och allt möjligt annat material som kan hjälpa till att lyfta Finland och finskan. De har naturligtvis också material på svenska.

onsdag 6 september 2017

SVT startar bokcirkel i Go'kväll......och vill gärna att biblioteken hakar på genom skyltning och utlåning av de aktuella böckerna.
Den 10 oktober sänds det första bokcirkelsamtalet med inbjudna gäster - men alla kan dessförinnan delta och läsa boken vars titel avslöjas den 16 september.
Alla som vill kan vara med, i diskussioner och samtal i programmets sociala medier:
svt.se/gokvall
facebook.se/gokvall
#gokvällsbokcirkel  

Ny app med ljudböcker på arabiska

Ett tips att tipsa vidare om till arabisktalande besökare på biblioteket: appen Kitab Sawti som erbjuder ljudböcker på arabiska. De riktar främst in sig på bästsäljare på arabiska. Företaget är grundat i Sverige, och på websidan och i appen finns information på engelska.
Hör mer om appen Kitab Sawti i detta inslag på SR P1.

tisdag 5 september 2017

Ny bok dokumenterar hösten 2015Idag fick jag den här boken i min hand, och blev stående en lång stund, ganska okontaktbar, medan jag bläddrade igenom den. Att bygga en framtid - betydelsen av möten och aktiviteter i väntan på asyl tog mig snabbt tillbaka till hösten 2015 och den speciella stämning som rådde då. Bilden på treårige Alan Kurdi uppsköljd på en strand. Volontärer på Centralstationen i Malmö, Refugees welcome, "Wir schaffen das".
Idag är tonen i den offentliga debatten en annan och därför känns den här boken viktig att läsa, som ett historiskt dokument, fast det bara var två år sedan. Initiativet till boken kommer från Anita Widén, filialföreståndare på biblioteket i Burgsvik på Gotland. Hon visste med en gång att hon ville dokumentera när närmare 100 asylsökande kom till närbelägna Björklunda på Gotland, och resultatet blev den här boken, med huvudförfattare Elinor Edvardsson Stiwne.
Läs mer om boken i Hela Gotland:
http://www.helagotland.se/kulturnoje/skapade-bok-om-nar-varlden-kom-till-burgsvik-14101017.aspx
http://www.helagotland.se/kulturnoje/sudrets-lyckade-integration-i-ny-bok-14100996.aspx


Är man intresserad av att köpa ett eget exemplar så kan man maila till Anita Widén på anita.widen@gotland.se

fredag 25 augusti 2017

Kurs i utvecklingsarbete på bibliotek

Det finns några platser kvar på Bibliotekshögskolans kurs Utvecklingsarbete i bibliotek, men det gäller nog att anmäla sig snabbt. Den går på kvartsfart och på distans.


Från Högskolan i Borås hemsida om kursen:
"Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill utveckla eller fördjupa sina kunskaper inom utredningsarbete och utvecklingsarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningsätt. Några bärande idéer som ligger till grund för kursen och dess utformning är att utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar och praktik, att den egna arbetsplatsen utgör potential för utveckling och professionellt lärande, samt att utvecklingsarbetet grundas i aktivt samarbete med ledning samt andra i verksamheten involverade parter. Kursen betonar samspel mellan teori och praktik där såväl kunskaper vunna ur den egna praktiken som teoretiska kunskaper integreras och berikar processen. Kursen lägger vikt vid kontinuerligt erfarenhetsutbyte och tar upp hur vetenskapliga metoder, teorier samt tidigare forskning kan användas som stöd i genomförandet av ett utvecklingsarbete."


Läs mer om kursen och anmäl dig här

tisdag 22 augusti 2017

Riksdagskunskap för bibliotekarierDen 8-10 november finns det möjlighet att delta i Riksdagsbibliotekets kurs:


Riksdagskunskap för bibliotekarier

Mer information hittar du här

 

Kursen är gratis och är ett led i tillgängliggörandet av samhällsinformation för alla medborgare i Sverige.Kursen är ett viktigt bidrag när det gäller utbildning till bibliotekarier i samhällsinformation.

fredag 18 augusti 2017

BOKSTART I SKÅNE


Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att under 2017 utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan.


Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Under 2015-2017 har Kulturrådet initierat fem pilotprojekt där bibliotekarier kommer på hembesök, ger information om språkutveckling och lämnar bokpaket. Att möta föräldrar och barn i hemmiljö har visat sig vara ett bra sätt att nå hela familjen.


Som en del i utvidgningen under 2017 kommer Kulturrådet att erbjuda möjlighet att söka bidrag för regionala och kommunala satsningar på små barns språkutveckling inom ramen för Bokstart. Kulturrådet ska ta fram kompetensutvecklingsinsatser för folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. Det kommer att finnas material och boktips som stöd i arbetet.


Kulturrådet kommer at ge fortsatt stöd till projekt som utforskar hembesök som metod men öppnar också för utveckling av andra metoder med samma syfte.


Region Skånes kulturförvaltning vill gärna följa Kulturrådets linje och sprida och förankra Bokstart i Skåne och utvidga satsningen till förskolan.


Det finns två bidrag att söka hos Kulturrådet


Bidrag till språknätverk
Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. Ett sätt att stärka samverkan är att bilda sektorsövergripande nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbytte, vilket kan möjliggöra för samarbete längre fram. Kulturrådet erbjuder därför möjlighet att söka bidrag för att utveckla regionala och kommunala så kallade språknätverk med bland andra folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet, barnhälsovård, förskola och logopedi.
Man kan ansöka om högst 50 000 kronor.


För de bibliotek i Skåne som vill söka bidrag för att starta språknätverk anordnas ett möte för att tillsammans skriva en ansökan till Kulturrådet. Mötet äger rum den 11 september 13.00 - 16.30 i Malmö.


Bidrag till projekt
Bidraget ska användas för att utveckla regionala och kommunala satsningar på små barns språk- och läsutveckling. Projekten ska vara riktade på barn och de vuxna i deras närhet.
Region Skånes kulturförvaltning kommer att söka projektbidrag för metodutveckling för att stärka föräldrarnas roll. Till vårt projekt har vi knutit några bibliotek som också deltar i de läsfrämjande forskningscirklarna i samarbete med Malmö Högskola.


En regional Bokstartsplattform
Kulturförvaltningen kommer att ta en samordnade roll för de bibliotek som söker bidrag till språknätverk och de bibliotek som är knutna till utvecklingsprojektet. Vi vill tillsammans utveckla en gedigen grund för Bokstart i Skåne. Kulturförvaltningen kommer att initiera regelbundna nätverksträffar / erfarenhetsutbyten och identifierar kompetensbehov och utvecklingsområden. Metoderna som utvecklas kommer att dokumenteras och spridas.


Bibliotek som själv söker Bokstartsbidrag hos Kulturrådet är självfallet välkomna till den regionala Bokstartsplattform.


Anmäl gärna ert intresse senast den 28 augusti till Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se


torsdag 17 augusti 2017

Om Välkommen till Skåne på IFLA-konferens

I samband med den stora, årliga IFLA-konferensen äger också en rad satellitkonferenser rum. På satellitkonferensen i Berlin med temat "From refugee to citizen-integration. Policies and actions of cultural Institutions" har Ann Lundborg, utvecklare för bibliotek och folkbildning på Region Skånes kulturförvaltning, presenterat projektet Välkommen till Skåne. Ann har berättat om hur kulturinstitutioner som bibliotek och museer, idéburen sektor och näringslivsaktörer har kopplats på etableringsplattformen för nyanlända och vilka positiva effekter det har fått. Den som vill läsa det paper som Ann presenterat hittar det här.

onsdag 16 augusti 2017

Inspiration i arbetet med de nationella minoriteterna på biblioteket

Onsdagen den 30 augusti arrangerar Region Skånes kulturförvaltning en nätverksträff på tema nationella minoriteter på Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer.
Dagen handlar om hur bibliotek och kulturarvsinstitutioner tillsammans med de nationella minoriteternas föreningar och organisationer kan hjälpas åt att främja och synliggöra Sveriges fem nationella minoriteter samer, romer, tornedalingar, judar och sverigefinnar.
Biblioteken och museerna har en viktig uppgift inte bara i att rikta verksamhet och utbud till dem som identifierar sig som tillhörande en nationell minoritet, utan också att erbjuda information och kunskap till majoritetssamhället om minoriteterna.
Representanter från flera nationella minoritetsföreningar att finnas med under dagen den 30 augusti, så det är ett lysande tillfälle att knyta kontakter för framtida samarbeten. Det är också ett effektivt sätt att skaffa sig en samlad och aktuell överblick över vad som händer på området nationella minoriteter och få ökad kunskap om lagstiftningen. Dessutom får deltagarna möjlighet att se utställningarna ”Vi är romer” och "Finskt fyrverkeri" på Malmö museer. Utställningen Vi är romer visas endast fram till den 3 september.
Arrangemanget är gratis och vi bjuder på fika och lunch under dagen. Sista anmälningsdag är onsdagen den 23 augusti.

fredag 30 juni 2017

Biblioteket som litterär aktör

Ganska snart efter sommaren så är det dags för Kristianstad bokfestival. Den 7-9 september samlas författare och intresserad allmänhet kring årets tema, "Gränslös".
Under Bokfestivalen, den 8 september, kommer Region Skånes kulturförvaltning och Kristianstads stadsbibliotek att arrangera ett seminarium med tema "Biblioteket som litterär aktör".      
Folkbiblioteken är viktiga arenor för litterära möten. Samtliga bibliotek i Skåne arrangerar en eller flera gånger om året ett författararrangemang. Hur kan vi tillsammans vidareutveckla dessa litterära arrangemang?

torsdag 29 juni 2017

Ett par guldkorn från MigranTech i Kista

I början av förra veckan var jag på MigranTech, en nätverksträff på Kista bibliotek för två av Svensk biblioteksförenings expertnätverk - det för digitala bibliotekstjänster och det för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända. Det var första gången för mig, och det blev två dagar fulla av nya intryck och spännande samtal med kollegor från olika delar av landet. För er som inte är med i något nätverken eller brukar åka på träffarna, så vill jag verkligen rekommendera det. Det blev en inspirationsinjektion eftersom programmet var brokigt, internationellt och spännande. Här kommer ett par nedslag!


Barbara Schack från Libraries without borders, en organisation med säte i Paris, imponerade på mig med sin presentation. Jag fick intrycket av en otroligt ambitiös och innovativ organisation, med genomtänkt kommunikation, vars verksamhet jag kommer att följa med intresse hädanefter. Barbara berättade om Ideas box.
Det är ett portabelt bibliotek och multimediacenter som används bland annat i flyktingläger över hela världen. Nu senast också i Colombia efter många år av gerillakrig, vilket bland annat Libraries without borders skriver om i denna intressanta debattartikel om bibliotekens roll i fredsarbete. I några metallådor som ryms i en UNHCR-lastbil finns ett bibliotek i miniatyr - och på bara 20 minuter kan man sätta upp det och börja ta emot besökare, som kan göra det mesta som går att göra i ett vanligt bibliotek - trots att man kanske i värsta fall befinner sig i ett rudimentärt läger i en öken.
50 miljoner människor är på flykt i världen. Flyktingar tillbringar i genomsnitt 17 år i flyktingläger.(Den siffran hade jag svårt att ta in!) Ideas box är ett sätt att stärka människor och ge dem redskap att vara delaktiga och aktiva ändå. Se filmerna, de förklarar bättre än jag. Det är en härlig tanke att man skickar ut bibliotek som ett slags fredligt vapen mot all världens elände i en låda, på nåt sätt.


tisdag 27 juni 2017

Sommarhälsning från Maria TsakirisSå här års, när sommar och semester står för dörren fyller biblioteket en alldeles speciell plats i mitt hjärta och minne. Då förknippar jag bibliotek med avkoppling och läsupplevelser för mig och hela familjen. Första sommarlovsdagen som barn var alltid ett besök på biblioteket. Det är en tradition som jag har tagit med mig som vuxen. Efter jobbet fredagen den 7 juli hittar ni mig på Malmö Stadsbibliotek. Då ska jag ladda med böcker för 4 veckors efterlängtad semester.
Bibliotek idag är dock långt mycket mer än de fysiska utlån som vi får rapporterat om regelbundet, senast i samband med att Kungliga biblioteket presenterade den årliga biblioteksstatistiken, vilket vi tidigare skrivit om här på bloggen i inlägget Både dystra siffror och ljuspunkter i biblioteksstatistiken.
Biblioteken är en innehållsrik och diversifierad verksamhet som ständigt utvecklar och omprövar sitt utbud och sin service. Därför är det ett så stort privilegium att övriga veckor om året och som chef för den regionala biblioteksverksamheten få besöka bibliotek, prata bibliotek och se bibliotek och bibliotekspersonal utvecklas. Det är också en stor glädje att se den egna verksamheten på Region Skånes kulturförvaltning utvecklas för att kunna bli ett ännu mer relevant stöd för folkbiblioteken i Skåne.

Resultat av första halvåret med den nya modellen
I december förra året antog kulturnämnden en ny inriktning på den regionala biblioteksverksamheten och under detta första halvår i år har vi sjösatt den nya modellen som vi redan börjar se de första resultaten av. Under årets första månader har vi beviljat tre ansökningar inom vår nya bidragsform

måndag 19 juni 2017

Bidrag till utveckling av bibliotek i Skåne

Figur från återSKAPA Foto: Sara Arildsson, Pedagog Malmö
Åtta biblioteksprojekt får dela på 1,1 miljoner kronor för att utveckla sina verksamheter bland annat inom områdena demokrati, läsfrämjande och folkbibliotek för alla. Vi ser fram emot att följa alla projekten och ni kommer att läsa mer om dem här på bloggen så småningom!     


Följande ansökningar har fått bidragBibliotek Masten 2 i Malmö får 89 000 kronor för att tillsammans med återSKAPA göra en fördjupad läsupplevelse och bidra till en läsfrämjande kultur för barn i åldern 5-12 år. Barnen ska få förutsättningar att ta till sig litteratur genom att levandegöra den.


Kristianstad bibliotek får 250 000 kronor för att genom ett förändringsarbete med det fysiska rummet skapa en långsiktig och ihållande initiativkraft hos bibliotekspersonalen. Projektet bedrivs tillsammans med en konsult, specialiserad på utformning av biblioteksrum.


Kristianstad stadsbibliotek får 100 000 kronor för att undersöka och utveckla olika metoder att främja läslust hos målgruppen nyanlända med utgångspunkt i skönlitteratur. Exempel på aktiviteter är boksamtal i grupp och sagostunder för vuxna och barn tillsammans.


Kävlinge bibliotek får 250 000 kronor för att öka användarinvolveringen i utvecklingen av biblioteket och därmed dess relevans för lokalsamhället. Utgångspunkten är bibliotekets meröppna verksamhet och hur man kan förändra bibliotekets arbetssätt under den bemannade tiden.


Landskrona bibliotek får 140 000 kronor för att genomföra en serie möten mellan fristadsförfattare, fristadsartister i samtal med journalister, författare och landsmän till fristadsartisterna under hösten 2017 och våren 2018.


Folkbiblioteken i Lund får 72 000 kronor för att stärka romska barns språkutveckling och läslust genom att spela in och sprida sagofilmer med bilderböcker översatta till det romska språket lovari.


Malmö stadsbibliotek får 170 000 kronor för att utveckla en metod för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med unga och unga vuxnas delaktighet på ett jämställt och hållbart sätt.


Malmö Stadsbibliotek får 70 000 kronor för tryck av och spridningskonferens för följeforskningsrapporten "Hur Lilla Slottet blev Kanini".

fredag 16 juni 2017

Årets läsombud kommer från Ystad

Idag fick Ingeborg Albrecht i Ystad utmärkelsen ”Årets läsombud” av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Hon vann priset för att hon är en dedikerad högläsare som skapar en viktig stund för äldre och personer med demens.
Prisutdelningen ägde rum på Ystads bibliotek.
Grattis till både Ingeborg och Ystad!
Läs mer om Årets läsombud på MTM:s hemsida.
/ Tove Eriksson

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken är namnet på en rapport av Ida Norberg som kom nyligen. Den är skriven på uppdrag av SKL, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket. Den lämpar sig väl som läsning efter att man har läst det Digitalt först med användaren i fokus, det första förslaget från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi.

torsdag 15 juni 2017

Skånska biblioteksutvecklingsprojekt i media

Nu på måndag, den 19 juni, offentliggör vi vilka biblioteksutvecklingsprojekt som får bidrag från Region Skåne i år. Det har varit så roligt att läsa alla ansökningar, som sätter fokus på angelägna områden i bibliotekens verksamhet och verkligen vibrerar av vilja till utveckling.
I väntan på måndagens besked så kan man passa på att läsa om några av de projekt som fick bidrag 2016. Vi har skrivit om ett par av dem på vår webb och här på bloggen, men flera av dem har också fått en hel del uppmärksamhet i lokaltidningar under året som gått.
Med start i höst har vi som ambition att själva skriva en artikel per månad om ett pågående biblioteksprojekt som Region Skåne har finansierat. Vi vet att intresset är stort för att få veta mer om varandras utvecklingsprojekt på biblioteken, och vi hoppas att detta ska bidra till att sprida kunskap, främja samarbete och kanske inspirera till nya projekt. Nyhetsartiklarna publiceras på vår webb.
Du kan prenumerera på nyheter om biblioteksutveckling i Skåne. (Det går att kryssa i att man vill ha nyheter från just biblioteksområdet.) På så sätt håller du dig uppdaterad om en del av alla de utvecklingsprojekt som drivs av kollegor på folkbibliotek runt om i Skåne.
Vi ska också tillgängliggöra redovisningarna av projekten, efter hand som de nu kommer in. Så sakteliga bygger vi då upp en regional projektbank - om man vill kalla det så.
Men i väntan på det, så har vi samlat länkar till läsning om några av de projekt som fick biblioteksutvecklingsbidrag från Region Skåne 2016:
Vi läser film, Båstad
Projektet som ska locka till att läsa film
Artikel i Helsingborgs Dagblad 18 januari 2017

Kreativiteket, Eslöv
Skriv ut dina visioner i tre dimensioner
Artikel i Skånska dagbladet 11 mars 2016


Läslusten, Sjöbo
Nytt projekt ska få förskolebarn mer intresserade av böcker
Artikel i Skånska dagbladet 12 januari 2017

Förskolehämtning - fast på biblioteket
Artikel på utveckling.skane.se 2 juni 2017


Börja ladda, fortsätt läsa, Landskrona
Äldre ska få hjälp att läsa på läsplattor
Artikel i Helsingborgs Dagblad 27 september 2016


Lund läser, Lund
Så gick det när Lund lästes av
Artikel i Arbetet 2 dec 2016

Lund läser - projektet som vann många läsare
Artikel på utveckling.skane.se 10 mars 2017

Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg, Landskrona
Nyanlända ska lockas till läsning
Artikel i Helsingborgs dagblad 30 augusti 2016


Böcker över gränserna - en bokcirkel för kvinnor från olika kulturer, Skurup
Bokcirkel öppnar för gemenskap
Artikel i Ystads Allehanda 3 mars 2017

måndag 5 juni 2017

Både dystra siffror och ljuspunkter i biblioteksstatistiken

Källa: Flickr
Kungliga biblioteket har nyligen presenterat den årliga statistiken för de offentligt finansierade svenska biblioteken. I riket i stort har antalet bibliotek minskat, liksom antalet fysiska besök och fysiska låntagare. Det som ökat är framförallt användningen av e-medier och satsningar på barn och unga. De dystra siffrorna för besök och utlån har uppmärksammats i bland annat Sveriges Radios Kulturnytt.

Det är klokt att iaktta en viss försiktighet innan vi drar slutsatser av statistik som denna. Det är ofta siffror för resurser och användning som vi fokuserar på när biblioteksverksamheter redovisas. Dessa siffror relaterar inte med självklarhet till bibliotekens olika styrdokument där istället samhällsuppdraget och kvalitativa mål som att verka för ökad jämlikhet lyfts. 

Att tala om utlån, bestånd och förvärv utan att specificera medietyp är också vanskligt. Det är till exempel stora skillnader på siffrorna för ljudböcker, musik, kursböcker och TV-spel i årets rapport och varje medietyp kräver nog sin egen analys. Frågor som hur vi vet att biblioteken prioriterar rätt saker och verkligen når dem de är till för kan inte besvaras enbart med utlåne- och besökssiffror men kan ändå vara en del i en samlad bedömning. Ständigt minskade besökssiffror kan vara en varningsklocka och tyda på att biblioteksverksamheterna inte är så relevanta för kommuninvånarna som de borde vara. 

När det gäller de skånska folkbiblioteken så följer de vissa av tendenserna för riket men inte alla. När det gäller satsningar för barn och unga, både antal årsverken som avsätts och antal aktivitetstillfällen, är ökningen större än genomsnittet för hela Sverige. Vad gäller antal fysiska besök har de faktiskt ökat med 3% på de skånska folkbibliotekens bemannade serviceställen. Det totala antalet fysiska utlån per kommuninvånare har minskat, liksom antalet initiala lån (betyder att omlån ej är inräknade). Tittar vi närmare på siffrorna så visar det sig ändå att lån av tryckta böcker har ökat och att det är lån av film, musik och mikrofilm som står för den största minskningen. Utlån till personer med läsnedsättning har i Skåne ökat med 11% jämfört med en ökning på 1% för hela riket. 

Nyförvärven har totalt ökat med 7% medan det fysiska mediebeståndet per invånare trots det minskat med 12%. Det vore intressant att veta om detta är ett resultat av en befolkningsökning eller ett mer aktivt gallringsarbete. Kanske en kombination av båda?
Den som vill gräva ännu djupare i den regionala och kommunala statistiken och kanske jämföra sitt bibliotek med andra kan ladda ner tabeller och ta fram rapporter för en viss verksamhet. 

Förskolehämtning på biblioteket i SjöboUnder våren har föräldrar i Sjöbo kunnat hämta sina barn på biblioteket istället för på förskolan. Sagostund, fika och boktips ingår i familjeträffarna, som är del av projektet Läslusten i Sjöbo, ett av de projekt som fick biblioteksutvecklingsbidrag från Region Skåne 2016.
Klockan är lite drygt halv fem på eftermiddagen och i ett mötesrum på biblioteket i Sjöbo ligger det fullt av färgglada kuddar på golvet. Än så länge sitter det inga barn på kuddarna, men snart.
Deras föräldrar är däremot där sedan en stund tillbaka. De dricker kaffe och lyssnar intresserat på bibliotekarien Hanna Andersson. Hon berättar om vad man kan göra på biblioteket, om sagorummet och om att det finns barnböcker på många språk, till exempel.
– Finns det ett sagorum? Det visste jag inte, det vill jag gärna se sedan, säger Sophie Smith.
– Ja, det är jättemysigt. Vi ska titta på det sedan när vi tar en rundvandring, säger Hanna Andersson.
 Hanna Andersson och Sophie Smith.
Kvällens familjeträff är den femte på Sjöbo bibliotek under våren. Hanna och hennes kollegor var under hösten ute på föräldramöten på de fyra förskolorna och pratade om barns läsning, och bjöd då också in föräldrarna att anmäla sig till familjeträffarna. Mellan fem och tio föräldrar och något fler barn har kommit per tillfälle.
– Många har inte besökt biblioteket på väldigt länge. Nästan alla har stannat kvar efter träffarna, hälften har skaffat lånekort och vi har

fredag 2 juni 2017

Nyfiken på – globala biblioteksvisionen, Erasmusutbyte, Helsingborgs internationella arbete och mycket mer?

IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, är för mig känd genom den årliga IFLA-konferensen eller tillhörande satellitkonferenser.  IFLA-konferensen äger i år rum i Wroclaw, Polen, den 19-25 augusti. För den som är intresserad finns även andra sätt att arbeta för den internationella organisationen. Jag och Anna Åkerberg har skickat in och fått ett paper godkänt om projektet Välkommen till Skåne på satellitkonferensen i Berlin 16-17 augusti arrangerad av Library Services to Multicultural Populations Section.
Biblioteksföreningens expertnätverk för IFLA kallade till en heldag på Helsingborgs stadsbibliotek den 31 maj med fokus på internationellt arbete. Det var ett spännande möte med representanter från både folk- och forskningsbibliotek från hela Sverige. Biblioteksföreningen var representerade med både Jenny Nilsson, ansvarig för internationella frågor på kansliet, och generalsekreterare Karin Linder.

onsdag 31 maj 2017

Nätverka!

Att gå med i ett eller flera av Biblioteksföreningens expertnätverk är ett bra sätt att knyta kontakter med kollegor och utbyta erfarenheter och kunskap inom ett visst område. Det finns nitton olika expertnätverk om allt från tecknade serier till bibliotekens lärandemiljöer. Det allra senaste tillskottet bland nätverken är det för verksamhetsutvecklande metoder . Det vänder sig till alla som engagerar sig i utvecklings- och förändringsarbete.

Premiär för ny kunskapsbank om rasistiska stereotyper

https://bildersmakt.se/
Bilders makt är namnet på en ny kunskapsbank på nätet om
rasistiska stereotyper.
Lilla Hjärtat, Pippi i Söderhavet, Tintin i Kongo, Jan Lööfs sjörövarmorfar - alla som jobbar på bibliotek har mött diskussionen om rasistiska stereotyper i de medier som omger oss. Nu finns det en ny källa att ösa kunskap och argument ur, när det gäller detta ständigt aktuella och viktiga ämne.


Bilders makt är namnet på en ny sajt, en kunskapsbank om rasistiska stereotyper. Bakom initiativet står Mångkulturellt centrum och sajten drivs som en kunskapspilot inom Unesco LUCS.
redaktionen består av Joanna Rubin Dranger, professor illustration Konstfack, författare och illustratör och Moa Matthis, fil.dr. i litteraturvetenskap, författare och kritiker.


Från sajten:
"Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder."


"Genom att berätta om bildernas historia, funktion och teman erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper."

tisdag 30 maj 2017

Biblioteken bryter ny mark i arbetet med nyanlända

Idag fick jag en efterlängtad och intressant rapport i min hand, nämligen slutrapporten Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända av Ola Pilerot och Frances Hultgren, Högskolan i Borås.
Rapporten presenterar resultatet av en studie av biblioteksarbete för och med nyanlända i Dalarna och Uppsala län. Underlaget är stort - enkäter skickades till samtliga folkbiblioteksmedarbetare i de båda länen (41,5 procent svarade) och fokusgruppsintervjuer gjordes med 51 personer.
Några intressanta slutsatser och spår gällande biblioteksarbetet för och med nyanlända, som jag särskilt fastnar för i rapporten, är:
  • Arbetet kan vara känslomässigt påfrestande för personalen, och detta kan behöva följas upp mer systematiskt.
  • Det finns en idé om ett vidgat uppdrag för biblioteken i samband med arbetet för och med nyanlända, men för att det ska kunna genomföras så måste personalens kompetensbehov kartläggas.

måndag 29 maj 2017

Seriefest!

I höstas fick ABF Malmö utvecklingsbidrag från Region Skåne för
projektet Malmö Seriefest.

För tredje året arrangerade Föreningen Malmö Seriefest en tvådagars-festival tillsammans med Malmö stadsbibliotek för unga/nya serieskapare som själv publicerar sina tidningar, så kallade fanzines. Malmö Seriefest engagerar många kvinnor och HBTQ-personer.

Seriefesten 1-2 april var välbesökt och hade i år flyttat från Röda rummet upp till Ljusets kalender vilket även lockade besökare som kommit till biblioteket av andra anledningar. Serierna intog hela biblioteket med Liv Strömquist och Max Gustafson som föreläste i Slottet,  serieverkstad på Kanini och mangaworkshop på Balagan  tillsammans med föredrag från scenen i Ljusets kalender.
Festivalen besöktes av drygt 1200 personer, en ökning med 500 från förra året, jättekul! Roligt också att arrangemanget lockar många unga vuxna som annars inte kommer så mycket till biblioteket.

Under sportlovet anordnade Föreningen Malmö Seriefest med Adrian Malmgren och Saskia Gullstrand fyra workshops i tillverkning av fanzines på olika bibliotek i Skåne (Rosengård, Landskrona, Ystad och Kristianstad).
"Det var en jättefin workshop! 7 st barn kom och Adrian var väldigt duktig på att fånga, se och inspirera dem, även de som hade lite svårt att komma igång – efter en stund rådde full tystnad och koncentration" (Ulrika Clementzlor, Landskrona). Deltagarna hade möjlighet att visa sina fanzines under festivalen.


fredag 12 maj 2017

Ny projektbank för biblioteksutveckling

Peter Alsbjer tipsar på sin blogg om de danska bibliotekens nystartade projektbank, Bibliotekernes projektbank. Vilken guldgruva av biblioteksutvecklingsidéer!

Skånska ungdomar på prispallen i nationell skrivtävling

Minou Hellgren från gymnasieskolan Nova Academy i Simrishamn vann den nationella skrivtävlingen Jag skriver i dina ord med novellen 5. På delad andraplats finns också en skåning - Lisa Quartey från Malmö Latinskola med Hägerhimmel.


Jag skriver i dina ord är Författarcentrums nationella skrivtävling för gymnasieelever.
Tävlingen arrangeras för tredje året i år och var öppen för bidrag från gymnasieelever i hela Sverige. För att inspirera eleverna till skrivande och läsning bjöd projektet på uppemot 200 gratis författarbesök, så att tusentals ungdomar i landet fick möjlighet att träffa en författare. Tävlingen går ut på att skriva en egen valfri typ av text utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Hela 731 bidrag skickades in från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Fyra jurygrupper med ansvar för varsin landsände nominerade åtta bidrag till final och tre av dem utsågs till vinnare.
Tävlingen har fått utvecklingsbidrag från Region Skåne.
Läs det vinnande bidraget 5 här.

torsdag 4 maj 2017

Nätverksträff på Kulturen i Lund

Igår var det dags för nätverksträff på Kulturen i Lund. För första gången bjöd vi in både det kulturpedagogiska nätverket och mångspråksnätverket till samma träff och det blev en väldigt trevlig dag där många nya kontakter knöts.
Temat för träffen var Välkommen till Skåne, ett utvecklingsprojekt som är en del ett etableringsprogram som nyanlända flyktingar deltar i under sin första tid i Skåne. Det innebär att de nyanlända, förutom svenskundervisning och den obligatoriska samhällsorienteringen, också får ta del av olika studiebesök. De besöker bibliotek, museer och föreningar och får möjlighet till fysisk aktivitet och att lära sig mer om arbetslivet i Sverige.

torsdag 27 april 2017

Tre tips på läsfrämjande teman för vår forskningscirkel


Under ett år med start hösten 2017 finns det möjlighet för bibliotekspersonal i Skåne att tillsammans med forskare från Malmö Högskola på olika vis undersöka och utveckla den egna läsfrämjande verksamheten. Under sammanlagt 40 timmar, en arbetsvecka, spridd över ett helt år kan man diskutera den egna läsfrämjande verksamheten med andra bibliotekarier och en forskare/handledare från Malmö Högskola.
Det finns fortfarande några platser kvar i forskningscirklarna, och här kommer några tips på möjliga teman för dig som vill delta, men inte ännu har en färdig tanke om tema:

TIPS 1
Bokstart, en läsfrämjande verksamhet för små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet. Bokstart är en nationell satsning med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Regeringen har avsatt pengar för att utvidga Bokstart till fler regioner och kommuner och koppla satsningen till förskolan. Forskningscirkeln skulle kunna ge er möjlighet att redan nu utforska frågan hur man kan initiera och utveckla Bokstart i din kommun och på ditt bibliotek!
TIPS 2
Sofie Strandberg har under hösten 2016 skrivit en kandidatuppsats ”Mediekonkurrens och kompetens – en kvalitativ studie över litteracitet och nya medier i en biblioteksmiljö.”  Hon ställer frågan hur bibliotekarier ser på sitt läsfrämjande arbete i förhållande till nya medier. Skulle du vilja utveckla någon form av läsfrämjande verksamhet som utgår ifrån en ny medietyp? Hur kan du som bibliotekarie introducera nya medieformer för att stimulera till läsning?

Forskningscirkeln skulle ge dig möjlighet att fördjupa din kunskap i dialog med kollegor och en forskare.TIPS 3
Hur kan biblioteken utveckla sitt läsfrämjande arbete utifrån ett mångspråksperspektiv? Vilka resurser finns, och hur kan de användas? Hur kan man förvalta låntagarens kunskap om litteraturen i hemlandet på bäst möjliga sätt?

I vår forskningscirkel kan du utforska frågan och samtidigt i små steg prova den nya verksamheten på ditt bibliotek!Naturligtvis är du också välkommen att välja ett annat tema!

Utöver att du utvecklar den läsfrämjande verksamheten på ditt bibliotek, utvecklar du även din skrivkompetens. Det reflekterande sättet att skriva kan vara användbart när du skriver ansökningar, projektplan m.m.
Och sist men inte minst ger forskningscirkeln dig ett (nytt) kollegialt nätverk.


Välkommen med din anmälan

fredag 21 april 2017

Satsning på Bokstart


Vår regering har avsatt pengar för satsningar som syftar till att bidra till en förbättrad tillgång till kultur bland annat genom utbyggnad av den läsfrämjande insatsen Bokstart. Bokstart riktar sig till barn mellan 0 och 3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.
Förstärkningen av Bokstart innebär att satsningen utvidgas till att omfatta fler regioner och att satsningen på ett tydligare sätt också kopplas till förskolan.
foto: Anna von Brömssen

För några veckor sedan publicerade Kulturrådet information om bidrag för Bokstartprojekt som går att söka under hösten av bibliotek med samarbetspartner inom barnhälsovården och/eller förskola.
Den särskilda utlysningen av Bokstartbidraget är ett strategiskt drag av Kulturrådet för att förvalta regeringens extra insats för Bokstart i de kommande fyra åren på bäst möjliga sätt. Bidraget ger möjligheten att utifrån den egna lokala/regionala förutsättningen utveckla Bokstart, men ger samtidigt tydliga ramar inom vilka Bokstart ska utvecklas. Just den här balansen mellan frihet och restriktioner gör att vi tillsammans kan utveckla Bokstart i samma riktning på bäst möjliga sätt och att vi på riktigt kan ta del av varandras erfarenheter. Under de senaste tre åren har det pågått fem pilotprojekt (bland annat i Landskrona) där bibliotekspersonal (bokstartare) kommer på hembesök. En metod som har visat sig vara framgångsrik. Kulturrådet ger fortsatt stöd till projekt som utforskar hembesök som metod men öppnar också för utveckling av fler metoder som når barn och vuxna i deras närhet.
Igår bjöd Kulturrådet bibliotekarier, logopeder, BVC-personal, förskolelärare, regionala biblioteksutvecklare och bokstartare för att diskutera hur kompetensutvecklingsinsatser inom Bokstart kan utformas, utifrån satsningens syfte och för att möta målgruppernas behov. Det blev ett utbyte av tips, erfarenheter och kunskap och framför fick vi mer förståelse för varandras professioner. Jag blev inspirerad av hur bibliotek och barnhälsovården i Blekinge/Kronoberg samarbetar kring Bokstart. Bibliotekspersonal coachar BVC-sjuksköterskor som vid 8 månaders-hembesöket högläser för det lilla barnet. Ett bra alternativ till bibliotekariers hembesök!
Vi hoppas att tillsammans med er kunna utveckla metoder och bokstartsnätverk i Skåne och kunna ta del av regeringens extra pengar under de kommande fyra åren!
Vår forskningscirkel för läsfrämjande verksamhet som vi organiserar i samarbete med Malmö Högskola skulle kunna ge er möjlighet att redan under hösten utforska frågan hur man kan initiera och utveckla Bokstart i din kommun och på ditt bibliotek!

tisdag 18 april 2017

App hjälper besökare med synnedsättning att orientera sig i biblioteket

Hillevi Andreasson, bibliotekarie på Malmö Stadsbibliotek
Snart kommer besökare med syn- och läsnedsättningar att kunna orientera sig på ett enklare sätt på Malmö stadsbibliotek, tack vare appen Blinfo.
Vi ställde fem frågor till Hillevi Andreasson, bibliotekarie på Malmö Stadsbibliotek:

Vad är Blinfo och hur fungerar appen?
Det är ett system som bygger på att så kallade beacons (fyrar) skickar signaler via bluetooth med information till appen Blinfo i telefonen. Meddelandena läses sedan upp med telefonens VoiceOver.

Varför behövs den på stadsbiblioteket?
Biblioteket är stort och såväl synskadade som personer med dyslexi, och för den delen även andra besökare, har tagit upp svårigheterna att orientera sig i byggnaden.

onsdag 12 april 2017

Påsklyssningstips - Bibliotekspodden

Påskledighet och tid för poddlyssnande? Här kommer ett tips!
Bibliotekspodden är en informativ, informell och rolig podd som görs av bibliotekarierna Elisabeth Skog och Jeanette Malm på Stadsbiblioteket i Halmstad. De poddar om litteraturen, läsningen och livet, och bjuder in intressanta gäster. Ibland spelar de in sina avsnitt ute på fältet! Vi mötte dem på Halmstadkonferensen där de bland annat intervjuade Majgull Axelsson och Bokmässans vd Maria Källsson. Deras senaste avsnitt handlar om Halmstadkonferensen.
Med detta tips önskar vi på Kultur Skåne en glad påsk!
Kultur Skånes Ann Lundborg (t.h) blev såhär glad när hon fick
 träffa Bibliotekspoddarna Elisabeth Skog och Jeanette Malm
 på Halmstadkonferensen härförleden.
Bibliotekspodden intervjuar författaren Majgull Axelsson.
måndag 10 april 2017

Ny internetguide om algoritmer

https://www.iis.se/docs/Algoritmer.pdf
Begreppet källkritik har under senare år kompletterats med begreppet sökkritik, som ett viktigt redskap för att kunna hantera information på nätet. För att kunna ägna sig åt sökkritik måste man ha lite koll på hur algoritmer påverkar den information som når oss, och förstå varför de har blivit så viktiga.
Nu har Internetstiftelsen i Sverige kommit ut med en av sina utmärkta och angelägna internetguider om just detta, denna gång med rubriken Algoritmer - så påverkar de din vardag, av Jutta Haider och Olof Sundin.

torsdag 6 april 2017

Titta på föreläsningar från Bibliotopia

Just nu pågår bibliotekskonferensen Bibliotopia i Vara med temat bibliotekens framtid. Alla föreläsningar filmas och läggs ut direkt på Kultur i Västs youtube-kanal, så man kan titta redan idag.


Några av de intressanta punkterna på programmet är:

Towards a political model of libraries: librarians facing external and internal crisis
Raphaëlle Bats, bibliotekarie och ansvarig för avdelningen för Internationella relationer vid Enssib Lyon, Frankrike

Kampen om kulturen
Helene Lööw, docent i historia, Uppsala universitet

Forskning som motor för utvecklingsarbete
Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek och lärande, Kultur i Väst

tisdag 4 april 2017

Om poesi, Littfest i Umeå och Kristianstad bokfestival

Poesi är en litteraturgenre som vuxit i popularitet de senaste åren. Samtidigt som poesin nästan försvunnit i den fysiska bokhandeln finns poesi på scen, i olika fora på nätet och utgiven på en mängd små och oftast ideellt drivna förlag.

Podpoesi kan du lyssna på och ladda hem poesi inläst av författarna själva. Du kan också göra listor på poesi att själv lyssna på eller dela via Facebook och Twitter.


"Poesin står stark som konstform i Sverige. Nästan en femtedel av all utgiven skönlitteratur är poesi. Nya fora öppnar ständigt på nätet. På Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Youtube och andra plattformar utvecklas poesier i enlighet med mediernas villkor. Små förlag startar, verkar och byts ut. Varje vecka kan man på många orter välja mellan flera poesievenemang." (från Örnen och kråkan)

Örnen och kråkan är en nystartad webbplats och kritiksite för svensk och översatt poesi med Magnus William-Olsson som redaktör och ansvarig utgivare. Här kan man varje vecka läsa eller lyssna till en recension av någon utgiven poesibok och en gång i månaden lyssna till ett längre samtal om poesi. Här finns också en instruktion för hur man själv kan spela in litteraturtips om poesi. En annan resurs är gruppen Poesi på bibliotek på FB med allt ifrån tips på skyltning till inspelningar från olika arrangemang.

Många bibliotek som på olika vis vill lyfta poesin kommer säkert att kunna hämta inspiration härifrån - för intresse finns! För två veckor sedan firades Världspoesidagen på Stadsbiblioteket i Malmö. Röda rummet var fullsatt och vi fick lyssna på Gloria Gerwitz från Mexiko, Michael Agustin från Tyskland och andra poeter från Indien, USA och Sverige. Det blir en förtätad stämning när så många lyssnar samtidigt på en högläsning. Läs mer i Ann Lingebrandts artikel i Sydsvenskan.

I Halland arrangeras flera av deltävlingarna inför årets SM i Poetry slam på biblioteken. Kanske något för biblioteken i Skåne att fundera på till nästa år?

På Littfest i Umeå för tre veckor sedan hade också poesin fått en tydlig plats både i fredagkvällens poesiuppläsningar, modererad av Per Bergström, med unga poeter från sex europeiska länder som bjudits in via EU-projektet Versopolis och Gloria Gerwitz i ett av lördagens program. Uppläsningar kan man höra också i Lundströms bokradio som spelades in i Umeå.

Till sist - på Kristianstad bokfestival i september planeras för ett seminarium kring Bibliotek som litterära arrangangörer - den 7 september.onsdag 29 mars 2017

Tärningen är kastad! Rapport om spelkultur


Peter Alsbjer har i dagarna bloggat om en ny rapport, ”Tärningen är kastad! – om spelkultur som näring och kulturuttryck” från Region Värmland och Region Örebro län. Rapporten är skriven av Hannah Frisell från Region Värmland och är en bra introduktion för den som vill veta mer om spelande och spelkultur. Den tar upp olika sorters spelkultur som till exempel brädspel, bordsrollspel, dataspel och cosplay men diskuterar också spelkulturens förhållande till lärande, idrott och kultur. Frågor om möjligheter och utmaningar vad gäller jämställdhet, inkludering, HBTQ-perspektiv och tillgänglighet i spelkulturen lyfts också.

Anledningarna att tillhandahålla spel och tillgängliggöra och främja intresset för spelkultur på bibliotek är många. Spel är bland annat författande och berättande i nya former och erbjuder rika möjligheter att etablera och fördjupa relationer med prioriterade målgrupper genom föreningssamarbeten och organisering av spelevenemang. Inom spelkulturen ryms också flera andra kulturformer som grafisk design, musik och hantverk.

För den som är intresserad av att anordna spelevenemang på sitt bibliotek kan Nordic game week i slutet av oktober och början av november vara en bra start. Läs mer om det hela på deras facebooksida.

tisdag 28 mars 2017

Skånska kulturpolitiker uppdaterade på biblioteket som plats och resurs

Maria Tsakiris, chef Kultur och samhälle på Kultur Skåne, skriver här om de delregionala politiska överläggningarna:


De senaste veckorna har den regionala kulturnämnden genomfört de delregionala politiska överläggningarna med kommunerna som äger rum planenligt varje vår. Samtalen är till för att stärka samspelet mellan regional och lokal nivå och få en dialog om gemensamma prioriteringar. Temat i år var breddad delaktighet i kulturlivet och det är en konsekvens av nämndens nya utvecklingsområde ”Solidariskt fördelad kultur” som inleder budgetskrivningarna för 2017.
Kulturnämndens intention är att få igång en dialog med om vem vi idag når med den offentligt finansierade kulturen och väcka frågan om behov av ny kulturpolitisk riktning.
Underlaget till dialogen var den kulturvaneundersökning som genomförts i Skåne och som bearbetats vidare av Sociologiska institutionen i Lund. Jag fick möjlighet att prata bibliotek på samtliga fyra möten. Min ingång till temat var att synliggöra biblioteken som den resurs och den kraft i kommunerna som har ett inbyggt uppdrag samt kompetens och lång erfarenhet av att arbeta aktivt med att nå nya målgrupper.