fredag 13 januari 2017

Fail Camp 2017 - om att lära sig av sina misstag

En knytkonferens som lyfter misslyckandet som en metod för lärande, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Spännande!
Det är Regionbiblioteket i Örebro som nu bjuder in till Fail Camp 2017 den 23-24 februari i Örebro.
Så här beskriver regionabibliotekarie Peter Alsbjer konferensen:
"Konsten att alltid göra rätt saker på rätt sätt är inte alltid så enkelt eller självklart. Vägen till framgång kantas av experiment som kanske inte alltid fungerade som det var tänkt. Eller som Thomas A. Edison sa: ”Jag har inte misslyckats. Jag har undersökt 1 200 idéer som inte fungerar.” Ibland kan en verksamhet eller projekt som uppfattats som misslyckat ligga fel i tiden. Ett idé kan också få effekt inom ett helt annat område än det som var tänkt från början (t ex Post It-lapparna http://bywp.se/historien-om-post-it/).
Men eftersom vi lever i en framgångskultur tystas ofta erfarenheter från det som inte blev som vi tänkt, ner och sopas under mattan.

tisdag 10 januari 2017

Malmö Litteraturfestival och bibliotekenDen 25 mars till 29 mars 2017 är det dags för den första upplagan av Malmö Litteraturfestival med temat utanförskap. Bibliotek och andra är varmt välkomna att delta och bidra med programpunkter.
Vi ställde några frågor till Anders Mildner, initiativtagare till litteraturfestivalen.


Anders Mildner, initiativtagare till Malmö Litteraturfestival.
Malmö Litteraturfestival – vad är det?
– Det är en organisk stadsfestival som kör igång för första gången i vår! Jag arbetar sedan flera år tillbaka med README-konferensen och tanken har hela tiden varit att den skulle ligga i nära knytning till en bred festival. Under README diskuterar vi stora och brännande samhällsfrågor och här spelar litteratur och läsning en väldigt stor roll för det samhälle vi skulle kunna skapa. Idén föddes när vi började fundera över vad som skulle kunna hända om alla aktörer som på något sätt sysslar med läsning och litteratur förlade arrangemang under några få samlade dagar och knöt an till det bredare samhällsämnet som vi diskuterar. Jag började diskutera detta med Per Bergström, som leder Författarscenen på Malmö stadsbibliotek och tillsammans med Katarina Olsson, som är Evenemangschef på Malmö stad, utgör nu vi tre en liten grupp som i sin tur kontaktar alla möjliga aktörer för att få så mycket som möjligt att hända. Malmö Litteraturfestival har alltså ingen programgrupp som bestämmer vad som ska hända på festivalen. Vi tror att vi har en unik möjlighet att bygga något organiskt i Malmö, där alla som vill kan och får vara med. Temat 2017 är ”utanförskap” och det kan man sedan lägga vilka vinklar man vill på. Naturligtvis är det helt okej att även ordna arrangemang som är allmänt litterära. Vår vision är att skapa en återkommande festival som tar plats över hela staden och som samlar en mängd olika aktörer, från bibliotek och skolor till litterära sällskap, förlag, handlare och kulturarrangörer. På sikt säger vi att det Bokmässan är för branschen vill vi vara för samhällsdebatten och litteraturen.

På vilket sätt kan folkbiblioteken i Malmö med omnejd delta i och bidra till festivalen?
– Det enklaste är att lägga ett arrangemang mellan den 25 och 29 mars och då komma med i det program vi tar fram och marknadsför. Vi betonar gärna att det inte behöver handla om stora arrangemang – biblioteken kan ju göra supermycket på egen hand med den kompetens de har. Varför inte lyfta fram böcker som handlar om utanförskap? Eller bjuda in till en guidning eller ett författarbesök? Eller ordna en skrivarverkstad för unga?

tisdag 3 januari 2017

Ny forskning om e-böcker

När januari känns lite grått så kan man glädja sig åt spännande forskningsresultat om e-boken, från Bibliotekshögskolan i Borås i samarbete med Göteborgs universitet. Det är det fyraåriga forskningsprojektet E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället som avslutas den 17 januari.
Projektet omfattar forskning inom hela e-bokens liv - från produktion och distribution till användning.

onsdag 21 december 2016

God jul från Kultur Skåne - och ett spännande nytt år 2017!

Vi önskar er alla en god jul!
Det har varit en intensiv och rolig höst för oss som arbetar med den regionala biblioteksverksamheten på Kultur Skåne. Vi har träffat många av er på bibliotekschefsmöten, nätverksträffar, konferenser och utbildningar, och vill tacka er för ett fint samarbete under året. Det är otroligt inspirerande och stimulerande att få arbeta tillsammans med er alla på folkbiblioteken i Skåne.


Nyheter 2017
Under hösten har vi tillsammans med er lagt grunden till några förändringar som kommer att genomföras under 2017.

måndag 19 december 2016

Rapport: Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats

För dig som arbetar med bokprat - eller som bara är allmänt intresserad av läsfrämjande arbete för barn: nu finns rapporten Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats att beställa. OBS! Innehåller även studiematerial!

Aktuell forskning om folkbibliotekens arbete för nyanlända

Idag kom en första delrapport i ett pågående forskningsprojekt vid Bibliotekshögskolan i Borås, "Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända - om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar" av Ola Pilerot och Frances Hultgren.
Här beskrivs och analyseras svaren från en enkät som gått ut till bibliotekspersonal som arbetar med nyanlända i Upplands län och Dalarna under november i år.

onsdag 7 december 2016

Rosengårdsbibliotekets guide för att starta språkkafé/läxhjälp

Under det senaste mötet med mångspråksnätverket i Skåne, så fick vi ta del av denna guide från Rosengårds bibliotek, som har goda erfarenheter av att språkkaféer och läxhjälp. De har gjort denna utmärkta guide för er som vill starta något liknande på ert bibliotek, som vi gärna vill dela till fler.
 
Guide för att starta upp språkkafé/läxhjälp
För att starta upp ett nytt språkkafé, läxhjälp eller annan volontärverksamhet är det viktigt att tänka på följande:

måndag 5 december 2016

Inspiration i mångspråksverksamheten


Sent omsider kommer här en liten rapport från ett fantastiskt roligt och lärorikt möte med Kultur Skånes mångspråksnätverk i Hässleholm den 15 november.

Ett fyrtiotal biblioteksanställda som arbetar med mångspråk på bibliotek från hela Skåne var på plats för att dela kunskaper och erfarenheter om arbetet med språkcaféer på biblioteken.

torsdag 24 november 2016

Ett eget rum på Höllvikens bibliotek


 


Snart slår dörrarna upp för 9-13-åringarnas eget rum på Höllvikens bibliotek. Projektet "Ett eget rum" fick utvecklingsbidrag från Kultur Skåne 2015, och den 1 december är det dags för invigning.
 
Utanför de stora fönstren lägger sig frosten över gräset, men inne på Höllvikens bibliotek håller en mysig djungelmiljö på att ta form. Ett rum precis innanför entrén med fönster från golv till tak, som tidigare inrymde turistbyrå, ska snart bli 9-13-åringarnas eget rum i biblioteket. Barn i Höllviken har själva varit med och utformat rummet, som förhoppningsvis ska locka fler i just den åldern till biblioteket.
 
 – Vi har en fin barnavdelning på biblioteket, men ingen egen plats för barnen i mellanåldern. Vi ser en lucka bland våra besökare i den gruppen, och skulle gärna vilja att de kommer hit på sin fritid, säger Caisa Svärdén, samordnare på Höllvikens bibliotek.


Tillsammans med de tre kollegorna Mark Wallenius, Therése Christensson och Ewa Matz har hon arbetat med projektet Ett eget rum sedan i slutet av förra året. När de fick veta att Turistbyrån skulle flytta till Falsterbo, så föddes idén om ett eget rum för 9-13-åringarna. Biblioteket ansökte och fick 100 000 kronor i biblioteksutvecklingsbidrag från Region Skåne.

onsdag 23 november 2016

Inspiration kring kulturmiljön som framgångsmotor

Många bibliotek är duktiga på att lyfta sin närmiljö och ortens historia i programverksamhet och samlingar. Kanske kan Riksantikvarieämbetets konferens i februari - Kulturmiljö som framgångsmotor - att vistas, verka och växa i, ge inspiration och idéer i ett sådant arbete?

Vi ska vara kloka specialister

Det var länge sedan jag började dagen med en papperstidning vid frukost. Om en timme börjar den årliga bibliotekschefskonferensen som anordnats av KB och jag har en lite tid över för att bläddra i dagens DN. På debattsidan talas varmt för mer digitaliseringskunnande. Många industrijobb försvinner och vi måste förbereda oss för framtidens jobb. Den mest efterfrågade kompetensen har personer som förenar ett yrkeskunnande med digitaliseringsskicklighet. Detta gäller inte endast för industriarbete, detta gäller i högsta grad också inom biblioteksverksamheten. Detta har funnits med i tankarna under dagen. Både Gunilla Herdenberg, Erik Fichtelius och Robert Darnton, professor emeritus i historia, tidigare chefsbibliotekarie för Harvard University Library betonar vikten av det digitala biblioteket vid sidan om det fysiska.

tisdag 22 november 2016

Kvalitetsdialog
KB har fått uppdrag i bibliotekslagen att följa upp kommunala och regionala biblioteksplaner, hur de har utformats och hur de används. I detta syfte samverkar KB med den regionala biblioteksverksamheten och den kommunala nivån.

En gång om året träffas de tre nivåerna (kommunalt, regionalt och nationalt) i nätverk Kvalitetsdialog. Till detta tillkommer nationell strategigrupp som träffas ett par gånger per termin och diskuterar strategiska frågor och framtidsplaner för gruppen.

Den 18 november träffades bibliotekarier i Kvalitetsdialogen på Humlegården i Stockholm. På årsmötet fastställdes Skånes representanter i Kvalitetsdialog för en period av två år.

Kristina Elding (Lunds Stadsbibliotek)

Martina Gunnarsson (Helsingborgs stadsbibliotek)

Emma Lang Åberg (Kristianstads bibliotek)

 

Det bestämdes även vem som representerar Götaland i Kvalitetsdialogs strategigrupp

Susan Pour, Kungsbacka kommun

Ann-Christin Ekelund, Värnamo kommun

Anna Lundberg, Hultsfred och Högsby kommuner

Emma Lang Åberg, Kristianstad kommun

Anette Eliasson,  Mölndals kommun

 

Vi vill passa på att tacka Lena Malmquist (Ystads bibliotek), Carola Beijer (Malmö Stadsbibliotek) och Annette Mjöberg (Hässleholm) för gott samarbete. Det är viktigt att Skånes röst hörs ända upp till Stockholm. Och vi hoppas att kunna fortsätta detta arbete med Martina, Kristina och Emma!fredag 18 november 2016

Kompetenslyft för personal inom mångspråk

I mötet med nya användargrupper på biblioteket behöver man nya kunskaper. Det har kommunerna i nordöstra Skåne tagit fasta på och startade nu i höst projektet Lärande för integration i Skåne Nordost med stöd av Europeiska socialfonden. Kultur Skånes biblioteksblogg skickade några frågor till projektledaren Samuel Hallin Veres.Projektledare Samuel Hallin Veres svarar på
frågor om projektet Lärande för integration i Skåne
Nordost.
Vad är Lärande för integration i Skåne Nordost?
Lärande för integration i Skåne Nordost är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden tillsammans med Osby, Östra Göinge, Hörby, Kristianstad och Hässleholms kommuner. Projektet tillkom efter det ökade flyktingmottagandet under hösten 2015 och riktas mot de anställda inom kommunerna som möter asylsökande, flyktingar och/eller ensamkommande barn i sitt arbete.

Vad är målet med projektet?
Syftet med Lärande för integration i Skåne Nordost är att personal inom de fem deltagande kommunerna ska få ta del av kompetenshöjande utbildningar för att bättre kunna möta och bemöta asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn i sitt arbete. Det kan röra sig om utbildningar i till exempel kulturförståelse, traumamedvetenhet och interkulturell kommunikation. Det långsiktiga målet med projektet är att det ska förbättra integrationen genom att personalen som möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn känner sig tryggare i sin yrkesroll och har de förutsättningar som behövs för att göra ett så bra arbete som möjligt. Tanken är också att det efter projektet ska finnas fler nätverk inom och mellan kommunerna där det går att utbyta erfarenheter i integrationsfrågor samtidigt som det inom projektet också ska utbildas processledare som kan fortsätta driva kompetensutvecklingen vidare efter projektets avslut.


Hur länge håller det på?
Projektet håller på i två år med början i september 2016 och avslutas i september 2018.


Vad kan projektet komma att innebära för biblioteken i Skåne Nordost?
För biblioteken i de deltagande kommunerna innebär det en möjlighet att få ta del av vidareutbildningar inom områden som man har känt att det finns kompetensbrister relaterat till möte och bemötande av asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn. Det är med andra ord en chans att ta del av både intressanta och relevanta utbildningar för att utvecklas i sin roll som bibliotekarie.

Vad händer nu för bibliotekens del?
Fram till april 2017 är projektet i sin planeringsfas vilket innebär att berörda verksamheters - däribland bibliotekens - behov ses över och sammanställs i kompetensutvecklingsplaner. I alla kommuner ingår Kultur och fritid som ett av fokusområdena. Vill man säkerställa att ens egna behov blir hörda kan en idé vara att lyfta frågan på en APT. När planeringsfasen av projektet avslutas kommer projektledningen och de deltagande kommunerna gå ut med information till alla som berörs om när de olika utbildningstillfällena hålls och hur en anmäler sitt deltagande till dessa.

Vart vänder man sig om man vill veta mer?
I dagsläget finns det information på Osby kommuns hemsida och på Svenska ESF-rådets hemsida.


För frågor om projektet finns projektledaren Samuel Hallin Veres tillgänglig på mail och telefon!
0479 - 52 82 89
samuel.hallinveres@osby.se 

Förstå världen, se människan del 2, Syrien

I tisdags var det dags för den andra och sista delen i föreläsningsserien Förstå världen, se människan i Hässleholm. Det är biblioteken i Skåne Nordost som arrangerat föreläsningarna, med stöd från Kultur Skåne, och de riktar sig till personal på folkbibliotek i hela Skåne.
Vid förra tillfället låg fokus på Afghanistan, och denna gång riktades ljuset mot Syrien.
Projektgruppen från biblioteken i Skåne Nordost som har arrangerat föreläsningsserien Förstå världen, se människan för kollegor i hela Skåne, med bidrag från Kultur Skåne.
 – Vi tycker att vi har hittat ett bra koncept för föreläsningarna, där en person med specialkunskaper om landet inleder, vilket följs av en person med personliga erfarenheter av landet som ger mer av en vittnesskildring och en avslutning om hur vi på biblioteken kan hjälpa till, sa Måns Söderberg från Hörby bibliotek, en av arrangörerna.

torsdag 10 november 2016

MIK för bibliotek

Medieutredningens slutbetänkande som kom häromdagen lyfte bland annat behovet av en satsning på MIK, Medie- och informationskunnighet, och bibliotekets roll i en sådan satsning.
 
Medieutredningen i sig är en tegelsten, men Peter Alsbjer, regionbibliotekarie i Örebro län, har gjort en snabb sammanfattning på sin utmärkta blogg om biblioteken i medieutredningen.
 
Kultur Skånes biblioteksblogg har samlat lite länkar om MIK för dig som arbetar på bibliotek, till material och webbsidor som kan vara användbara. Här kan du bland annat hitta bra namn om du letar efter föreläsare eller utbildare inom området MIK, eller om du bara vill omvärldsbevaka inom detta högaktuella område.
 
MIK-länkar för bibliotekarier


Statens Medieråd har en hel del bra material för bibliotekarier som arbetar med MIK:
 
 
Nordicom, Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, har bland annat statistik över medieanvändning och en bra länksamling till publikationer om MIK.
 

Facebook finns gruppen MIK på bibliotek, administrerad av Kultur i Väst.
 
Folkets bios filmpedagoger har också en hel del verksamhet inom MIK, som är intressant även om man inte jobbar med just film. De finns också på Facebook, Folkets bio filmpedagoger.
 
På ett internationellt plan arbetar Unesco med MIK, och här finner du bland annat information om internationella evenemang inom MIK.