fredag 20 oktober 2017

Regionalt forum 2017

Överenskommelsen ideburen sektor och Region Skånean ordnar årligen ett regionalt forum. Det åttonde äger idag rum på Folkets hus Bioborgen i Osby och temat är Möteplatser för Skåne att skapa framtiden i partnerskap.

Dagen inleddes med tre fantastiska exempel på idéburna integrationsprojekt. Berne Andersson tränare för Vattenpolo teamet i Ängelholm kom med en fin eldsjälsberättelse,
INitiativet i Lund har skapat arbetsplatser för nya svenskar och Talentbyrån i Skillinge som förmedlar lokala arbete till nyanlända genom SFI anordnat av Hyllie Park på Österlen.

Partnerskap , Agenda 2030 och Skånes utveckling.
Ann Svensen från IM uppmanade alla både offentlig sektor och idéburen sektor att förhålla sig till målen i Agenda 2030 utgå från det man redan gör och kroka arm med nya samarbetspartner för att lösa målen.

Både för- och eftermiddag fanns valbara seminarier och jag deltog på Malmös överenskommelsen med den idéburna sektorn som heter Överkommelsen Malmöandan där ca 300 aktörer och organisationer deltog i arbetet med framtagandet.

Nu kommer jag att delta på ett seminarie där projekten KRUT som Malmö stadsbibliotek genom Nina Sigurd och KOD för Sverige som drivs av Rosengårds Folkets hus och Fanny Pelin. Båda projekten handlar unga och unga vuxnas demokratiska röst.

Metoder i fokus på träff för projektaktiva

I onsdags träffades drygt 40 personer som arbetar i 16 olika biblioteksutvecklingsprojekt för en dag om metodutveckling hos oss på Region Skåne. Läs mer om projekten här.
Alla gjorde kortpresentationer och lägesrapporter från sina projekt, och vi fick också lyssna på
Cecilia Gärdén, konsulent på Kultur i Väst och tidigare forskare på bibliotekshögskolan i Borås, som föreläste om hur man utvecklar metoder och nya arbetssätt genom att arbeta i projekt.
Det workshoppades ordentligt också - på bilderna nedan diskuterar grupperna centrala begrepp i projekten, och vad man egentligen menar med dem - som till exempel delaktighet, samverkan och digital inkludering. De tipsade varandra om olika metoder för kunskapsdelning under projekten och funderade också över dokumentation, spridning och förankring av projektresultat.
Dagen om metodutveckling är ett led i Region Skånes arbete att främja kunskapsdelning mellan projektaktiva bibliotek. De projektaktiva som deltog arbetar alla i projekt som har fått biblioteksutvecklingsmedel från Region Skåne under 2017.


måndag 16 oktober 2017

Internat med tema Att leda i förändring

Bibliotekschefer från hela Skåne tillsammans med utvecklare från Region Skånes kulturförvaltning på Åkersberg i Höör.
Att leda i förändring var temat  när de skånska bibliotekscheferna samlades för ett internat på stiftsgården Åkersberg i Höör den 12-13 oktober, arrangerat av Region Skånes kulturförvaltning.
Under ett intensivt dygn, från lunch på torsdagen till lunch på fredagen, hann de ta del av föreläsningar och workshops, men också erfarenhetsutbyte mellan bibliotek och information från Region Skåne.
Några nedslag i programmet, för dig som undrar vad chefen hade för sig:
Samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedsson föreläste under rubriken När kunskapstillgången blir större än efterfrågan, och bjöd på en tidvis hisnande, perspektivvidgande och väldigt underhållande bild av både samtiden och framtiden. Ett citat som fastnade var: "När det relativa värdet av kunskap sjunker, så stiger också det relativa värdet av att vara dum i huvudet."
Är man nyfiken på Troed Troedsson och framtiden så kan man gå på hans föreläsning på Lunds stadsbibliotek Omvärld och framtid den 19 december. Gratis och öppet för all bibliotekspersonal i Skåne. Rekommenderas varmt. Läs mer och anmäl dig här.
Cecilia Brisander från Regionbibliotek Stockholm föreläste och inspirerade på temat Bibliotek i samspel med lokalsamhället. Det handlade bland annat om vad bibliotek behöver veta om sitt närområde, vilka metoder man kan använda i det arbetet och om hur biblioteken når fler. Boken och föreläsningen lyfte flera intressanta exempel på hur bibliotek i Stockholmsområdet arbetar, men Cecilia sa också att hon ser att de skånska biblioteken ligger långt fram i det här avseendet.

torsdag 5 oktober 2017

Fem frågor om Digital skillshare till Emelie Ljungberg

Emelie Ljungberg,
bibliotekarie på Hjärups
bibliotek, Staffanstorp.
Emelie Ljungberg, bibliotekarie på Hjärups bibliotek i Staffanstorp, har skrivit Digital Skillshare, förstudie 2017 - kompetensutveckla folkbibliotekens personal och ge invånarna ett digitalt kunskapslyft.
Studien finansierades av Region Skånes bidrag för biblioteksutveckling.
Vi ställde fem frågor till Emelie Ljungberg om Digital skillshare:

Digital skillshare – vad är det?
Digital skillshare handlar om att dela digital kunskap och erfarenheter med andra.
Projektidén går ut på att strategiskt samordna folkbibliotekens digitala utvecklingsarbete på ett sätt som kan påskynda och underlätta folkbibliotekens digitala skifte.
 
 https://issuu.com/digitalskillshare/docs/digital_skillshare_utkast_rapport_m
Digital Skillshare, förstudie 2017

Vad är bakgrunden till projektidén?
På ett personalmöte för några år sedan kom frågan upp om hur vi skulle hantera den bristfälliga IT-miljön på biblioteken. Vi diskuterade hur det kunde vara möjligt att förbättra bibliotekspersonalens digitala förutsättningar utan att det var förenat med en stor kostnad. Då kom idén om att dela erfarenheter och kunskap mellan personal på olika folkbibliotek. Så ursprungstanken byggde på att en person höll i en snabbkurs i till exempel InDesign och så skulle den som ville få delta och då eventuellt känna sig sporrad att hålla kurs i något annat.


onsdag 4 oktober 2017

Arabisk barnlitteratur idag - utmaningar och möjligheter


Åsa Strömqvist på Kävlinge bibliotek
gästbloggar från Bokmässan.
Vilka nya teman och genrer kan man skönja i den arabiska barnlitteraturen? Det var ett flera teman för seminariet Arabisk barnlitteratur idag - utmaningar och möjligheter som Internationella biblioteket arrangerade på Bokmässan i Göteborg den 28 september.
Medverkande var Bodour Al Qasimi, förläggare i Förenade Arabemiraten och grundare av landets förläggareförening, Taghreed Najjar, jordansk barnboksförfattare och Elisabet Risberg, Internationella biblioteket.
Bibliotekarien Åsa Strömqvist från Kävlinge bibliotek var där och lyssnade. I detta gästblogginlägg skriver hon om seminariet:

Den muntliga traditionen och det muntliga berättandet har länge haft en stark ställning i arabvärlden. Vid sidan av översättningar av klassiska barnsagor har det funnits få barnböcker före 1900-talets andra hälft.
Den jordanska författaren och förläggaren Taghreed Najjar nämner Dar El Fata El Arabi som en startpunkt för den skrivna barnlitteraturen. Dar El Fata El Arabi grundades 1971 i Beirut och gav ut barnböcker av framstående illustratörer och författare från flera arabiska länder.

tisdag 3 oktober 2017

Hur verkar man för det demokratiska samhällets utveckling?

Jag tror att alla som arbetar på bibliotek under den senaste tiden har funderat lite extra över demokrati, fri åsiktsbildning och yttrandefrihet. Ska man åka till Bokmässan när Nya Tider får ställa ut? Ska man köpa in Massutmaning av Tino Sanandaji? Vad innebär egentligen sommarens JO-beslut i fallen Botkyrka och Falköping för inköpsarbetet? Hur sjutton ska man resonera kring kontroversiella program på biblioteket? Ännu viktigare – hur gör man praktik av sina resonemang?
 
Att göra rätt
Alla ska vi följa Bibliotekslagen och ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”, men hur vet man att man gör på rätt sätt? Man kanske till och med gör fel och så får det motsatt effekt, hemska tanke.
Det gäller inte bara biblioteken – utan offentligheten i stort. Plötsligt upptäcker man att man famlar bland argumenten och svajar åt än det ena, än det andra hållet – så känner i alla fall jag. Och det är då det blir riktigt intressant.

måndag 2 oktober 2017

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID FÖR BIDRAG TILL KOMPETENSUTVECKLING OCH KUNSKAPSDELNINGFör att främja det gemensamma lärandet och kunskapsdelning på de skånska folkbiblioteken har vi sedan januari 2017 två nya bidrag, ett bidrag för kompetensutveckling och ett bidrag för kunskapsdelning. Det första bidraget har lett till 11 kompetensutvecklingsinsatser under hösten, organiserade av bibliotek i Skåne. Under perioden 1 september – 4 oktober 2017 har vi två utlysningar inför våren 2018. Det har kommit fram att vi behöver justera ansökningstiden:

1. Bidrag för kompetensutvecklingsinsatser
Ansökningstiden förlängs till den 31 oktober 2017
Anledningen är att september/oktober är en period där bibliotek har fullt upp med många aktiviteter och kanske inte tillräckligt med tid att söka pengar för vårens kompetensutvecklingsinsatser.  Bibliotek som har fått bidrag att organisera kompetensutvecklingsinsatser under hösten 2017, är just i den här perioden fullt upptagna med att genomföra de här insatserna. Samtidigt finns det ett önskemål att ha en samlad bild av insatserna under våren, både hos bibliotek och hos oss på den regionala biblioteksverksamheten.

2. Bidrag för kunskapsdelning
Ansökningarna sker löpande
Bibliotek som har fått utvecklingsmedel under 2016 har möjlighet att söka bidrag för en fördjupande kunskapsdelning. I första hand har vi haft en ansökningsperiod under 1 september – 4 oktober. Vid närmare eftertanke har vi kommit fram att det är bättre att bibliotek själva kan avgöra när det finns ett behov för kunskapsdelning. Vi har därför bestämt att ansökningstiden för bidrag för kunskapsdelning ska vara löpande.

fredag 22 september 2017

Budgetförslagen - ett erkännande för biblioteken

Hösttider är budgettider. I onsdags presenterade Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke satsningarna på kulturområdet i Regeringens samlade budgetproposition. Innehållet i denna är alltid av stort intresse för Region Skånes kulturförvaltning då en tredjedel av Kulturnämndens budget utgörs av statliga medel via kultursamverkansmodellen.

Förslagen som Riksdagen ska besluta om längre fram i höst bär tydliga spår av ett annalkande valår 2018 liksom att vi har en kulturminister som är tillika demokratiminister. Regeringens kulturpolitiska budgetförslag ligger i linje med de politiska prioriteringar, utredningar och initiativ vi har kunnat följa under de senaste 1-3 åren.

torsdag 21 september 2017

Shared Reading

I samarbete med avdelningen för litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet har vi erbjudit två bibliotekarier möjlighet att delta i utbildningen att leda shared reading-grupper, en metod för diskussion av litteratur i grupp. Metoden har utvecklats av dr Jane Davis, inom den engelska The Reader Organization, med säte i Liverpool.
Annika Christerson från Bjärreds bibliotek och Sara Johansson från Osby bibliotek har gått utbildningen - läs här deras intryck av utbildningen.

Introduktion till ny bokcirkelform på språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund
Under några sensommardagar fick jag som en av två representanter från folkbiblioteken möjlighet att delta i utbildningen ”Lead to Read”. Kursen leddes av Kate McDonnel från organisationen The Reader i Liverpool.  Av de övriga sex deltagarna är fyra forskare verksamma på SOL, en universitetslektor i svenska på högskolan i Kristianstad och en forskare på medicinska fakulteten inom området långvarig smärta. Utbildningen genomfördes på engelska.

Tips på temat Finland 100 år!


På gränsen – ett samtal om tvåspråkighet, språkbyten och identiteter när man har rötterna i Finland

Söndagen den 24 september kl. 14.00 på Kommendanthuset, Malmöhusvägen 5 i Malmö, möts Susanna Alakoski och Heidi Avellan i ett samtal om tvåspråkighet, språkbyten och identiteter när man har rötterna i Finland.

Arrangemanget är en del av Malmö Stads firande av Finlands 100-årsjubileum. Ingen föranmälan krävs och det är gratis entré.

Heidi Avellan har bott i Skåne sedan 90-talet och är en välkänd röst i den svenska samhällsdebatten. Hon är politisk chefredaktör och chef för ledarredaktionen på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.
Susanna Alakoski har skrivit ett tiotal böcker både till barn och till vuxna, och hennes stora genombrott blev Svinalängorna som fick Augustpriset 2006.
Moderator är Johanna Parikka Altenstedt, en sann mångsysslare inom journalistik, samhällsvetenskaper och kommunikation och känd för sina historieböcker och som debattör.måndag 18 september 2017

Hur bidrar biblioteken till en demokratiserad digitalisering?
I förra veckan presenterades omvärldsrapporterna till den nationella biblioteksstrategin, se tidigare blogginlägg. De flesta bidragen till "Den femte statsmakten - Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering" berör på något sätt sambandet mellan digital delaktighet och demokrati. Tydligast blir det i mediestrategen Brit Stakstons text och presentation. I ett blogginlägg beskriver hon i mer kortfattad form än i själva rapporten sina tankar kring bibliotekens roll för demokratiutveckling i en digital samtid.

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, pekar också i sitt bidrag "Är du fullärd lille vän?" på den digitala delaktigheten som en förutsättning för att utöva sitt medborgarskap och på folkbildningens, vuxenutbildningens och bibliotekens olika roller.

tisdag 12 september 2017

Den femte statsmakten - omvärldsanalys till den nationella biblioteksstrategin

Kungliga biblioteket, KB, har fått ett uppdrag från regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Som en del i arbetet med strategin har en omvärldsanalys gjorts. Rapporten med omvärldsanalysen bär namnet: Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och demokratisering. Skribenter som till exempel Brit Stakston, Jesper Klein och Carlos Rojas har medverkat med texter inom sina respektive kompetensområden. De olika delarna i omvärldsanalysen presenteras onsdagen den 13 september på ett seminarium i Stockholm där också kulturministern medverkar. Hela seminariet livesänds klockan 13-17 via Nationella biblioteksstrategins blogg. Se gärna hela eller delar av sändningen! Programmet för de olika presentationerna finns på KB:s webb . På webben kommer också den skriftliga versionen av rapporten att vara publicerad från och med klockan 13 den 13/9. Om det är någon som vill titta på sändningen i efterhand så kommer den att finnas på KB:s youtube-kanal .

måndag 11 september 2017

Hur lyfter ni Finland på biblioteket under jubileumsåret?


I år firar Finland 100 år som självständig stat. Jubileumsåret firas med ett digert program av aktiviteter både i och utanför vårt grannland. Jubileumsåret har en egen sajt, Soumi Finland 100, där det finns information om allt som pågår inom det officiella programmet.
I verktygslådan Finland toolbox finns massor av filmer, broschyrer, affischer och allt möjligt annat material som kan hjälpa till att lyfta Finland och finskan. De har naturligtvis också material på svenska.

onsdag 6 september 2017

SVT startar bokcirkel i Go'kväll......och vill gärna att biblioteken hakar på genom skyltning och utlåning av de aktuella böckerna.
Den 10 oktober sänds det första bokcirkelsamtalet med inbjudna gäster - men alla kan dessförinnan delta och läsa boken vars titel avslöjas den 16 september.
Alla som vill kan vara med, i diskussioner och samtal i programmets sociala medier:
svt.se/gokvall
facebook.se/gokvall
#gokvällsbokcirkel  

Ny app med ljudböcker på arabiska

Ett tips att tipsa vidare om till arabisktalande besökare på biblioteket: appen Kitab Sawti som erbjuder ljudböcker på arabiska. De riktar främst in sig på bästsäljare på arabiska. Företaget är grundat i Sverige, och på websidan och i appen finns information på engelska.
Hör mer om appen Kitab Sawti i detta inslag på SR P1.