torsdag 16 februari 2017

Första mötet med Sveriges länsbibliotekarieförening

Idag är det Maria Tsakiris, chef för enheten Kultur och samhälle på Kultur Skåne, som bloggar och berättar om sitt första möte med Sveriges länsbibliotekarier i Stockholm:


I förra veckan deltog jag i mitt första riktiga möte med kollegorna från Sveriges övriga regionala biblioteksverksamheter som är organiserade i föreningen Sveriges länsbibliotekarier, SLB. Föreningen har återkommande möten och arrangerar också en årlig konferens för medarbetare i den regionala biblioteksverksamheten.
Denna förening ger oss i Skåne unika möjligheter till omvärldsbevakning och direkt dialog med de myndigheter och organisationer på nationell nivå som har bäring på biblioteksuppdraget, däribland Kulturdepartementet, KB, Kulturrådet och SKL.


Lägesrapport från MTM
Denna gång fick vi ett samtal med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Myndigheten har en relativt ny generaldirektör, Magnus Larsson. Han uppmanade oss att ta del av den senaste Medieutredningen som innehåller en bra analys om de utmaningarna vi står inför vad gäller demokrati, tillgänglighet och nya digitala medier.

tisdag 14 februari 2017

Utlysning av bidrag för biblioteksutveckling

Nu finns ny information med gällande datum för Region Skånes olika kulturbidrag ute på hemsidan.


När det gäller bidrag för biblioteksutveckling så kan man ansöka mellan den 15 mars och den 11 maj. Beslut om bidrag meddelas på webbplatsen den 16 juni.

Bidrag för biblioteksutveckling ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

MTM:s webbinarier i vår


Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, sitter på en guldgruva av redskap och material för den som arbetar med tillgänglighet och mångspråk på folkbiblioteken. Om man inte har möjlighet att åka på deras utbildningsdagar i Stockholm, så finns alternativet webbinarier. Det är webbsända seminarier där man får en genomgång och kan ställa frågor till MTM:s handläggare genom chatt.
Under våren finns det flera webbinarier om Legimus, det digitala biblioteket . För att ta del av ett webbinarium så behöver man bara en dator, en internetuppkoppling och ett par hörlurar.
Kolla in programmet för våren!


MTM:s webbinarier under våren

måndag 13 februari 2017

MIK för mig från Statens Medieråd

Statens medieråd lanserar ett nytt digitalt verktyg för skolor, bibliotek och unga nätanvändare, MIK för mig. De hade tidigare en sida som hette detsamma, men detta är mycket mer omfattande och användbart. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. Här finns diskussionsfrågor, övningar och färdiga lektionspaket om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet. Det är ett omfattande material och med stor variation. Man kan välja mellan långa, färdiga lektionspaket och kortare övningar, filmer, poddar och quiz. Det handlar exempelvis om näthat, källkritik, sociala medier, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet.
En del av materialet riktar sig direkt till vuxna, och för de rena folkbibliotekens del handlar det främst om presentationer med diskussionsfrågor som man kan använda i ett arbetslag, till exempel om hur man bäst kan stötta barn och unga som utsätts för kränkningar på nätet. I övrigt är mycket av materialet är, som ofta med liknande satsningar, ganska anpassat till skolan. Därmed inte sagt att det inte är relevant och bra för dig som jobbar på folkbibliotek!
Materialet beskrivs som levande och fylls på och ändras kontinuerligt för att vara aktuellt.
Statens medieråds webbverktyg MIK för mig

fredag 13 januari 2017

Fail Camp 2017 - om att lära sig av sina misstag

En knytkonferens som lyfter misslyckandet som en metod för lärande, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Spännande!
Det är Regionbiblioteket i Örebro som nu bjuder in till Fail Camp 2017 den 23-24 februari i Örebro.
Så här beskriver regionabibliotekarie Peter Alsbjer konferensen:
"Konsten att alltid göra rätt saker på rätt sätt är inte alltid så enkelt eller självklart. Vägen till framgång kantas av experiment som kanske inte alltid fungerade som det var tänkt. Eller som Thomas A. Edison sa: ”Jag har inte misslyckats. Jag har undersökt 1 200 idéer som inte fungerar.” Ibland kan en verksamhet eller projekt som uppfattats som misslyckat ligga fel i tiden. Ett idé kan också få effekt inom ett helt annat område än det som var tänkt från början (t ex Post It-lapparna http://bywp.se/historien-om-post-it/).
Men eftersom vi lever i en framgångskultur tystas ofta erfarenheter från det som inte blev som vi tänkt, ner och sopas under mattan.

tisdag 10 januari 2017

Malmö Litteraturfestival och bibliotekenDen 25 mars till 29 mars 2017 är det dags för den första upplagan av Malmö Litteraturfestival med temat utanförskap. Bibliotek och andra är varmt välkomna att delta och bidra med programpunkter.
Vi ställde några frågor till Anders Mildner, initiativtagare till litteraturfestivalen.


Anders Mildner, initiativtagare till Malmö Litteraturfestival.
Malmö Litteraturfestival – vad är det?
– Det är en organisk stadsfestival som kör igång för första gången i vår! Jag arbetar sedan flera år tillbaka med README-konferensen och tanken har hela tiden varit att den skulle ligga i nära knytning till en bred festival. Under README diskuterar vi stora och brännande samhällsfrågor och här spelar litteratur och läsning en väldigt stor roll för det samhälle vi skulle kunna skapa. Idén föddes när vi började fundera över vad som skulle kunna hända om alla aktörer som på något sätt sysslar med läsning och litteratur förlade arrangemang under några få samlade dagar och knöt an till det bredare samhällsämnet som vi diskuterar. Jag började diskutera detta med Per Bergström, som leder Författarscenen på Malmö stadsbibliotek och tillsammans med Katarina Olsson, som är Evenemangschef på Malmö stad, utgör nu vi tre en liten grupp som i sin tur kontaktar alla möjliga aktörer för att få så mycket som möjligt att hända. Malmö Litteraturfestival har alltså ingen programgrupp som bestämmer vad som ska hända på festivalen. Vi tror att vi har en unik möjlighet att bygga något organiskt i Malmö, där alla som vill kan och får vara med. Temat 2017 är ”utanförskap” och det kan man sedan lägga vilka vinklar man vill på. Naturligtvis är det helt okej att även ordna arrangemang som är allmänt litterära. Vår vision är att skapa en återkommande festival som tar plats över hela staden och som samlar en mängd olika aktörer, från bibliotek och skolor till litterära sällskap, förlag, handlare och kulturarrangörer. På sikt säger vi att det Bokmässan är för branschen vill vi vara för samhällsdebatten och litteraturen.

På vilket sätt kan folkbiblioteken i Malmö med omnejd delta i och bidra till festivalen?
– Det enklaste är att lägga ett arrangemang mellan den 25 och 29 mars och då komma med i det program vi tar fram och marknadsför. Vi betonar gärna att det inte behöver handla om stora arrangemang – biblioteken kan ju göra supermycket på egen hand med den kompetens de har. Varför inte lyfta fram böcker som handlar om utanförskap? Eller bjuda in till en guidning eller ett författarbesök? Eller ordna en skrivarverkstad för unga?

tisdag 3 januari 2017

Ny forskning om e-böcker

När januari känns lite grått så kan man glädja sig åt spännande forskningsresultat om e-boken, från Bibliotekshögskolan i Borås i samarbete med Göteborgs universitet. Det är det fyraåriga forskningsprojektet E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället som avslutas den 17 januari.
Projektet omfattar forskning inom hela e-bokens liv - från produktion och distribution till användning.

onsdag 21 december 2016

God jul från Kultur Skåne - och ett spännande nytt år 2017!

Vi önskar er alla en god jul!
Det har varit en intensiv och rolig höst för oss som arbetar med den regionala biblioteksverksamheten på Kultur Skåne. Vi har träffat många av er på bibliotekschefsmöten, nätverksträffar, konferenser och utbildningar, och vill tacka er för ett fint samarbete under året. Det är otroligt inspirerande och stimulerande att få arbeta tillsammans med er alla på folkbiblioteken i Skåne.


Nyheter 2017
Under hösten har vi tillsammans med er lagt grunden till några förändringar som kommer att genomföras under 2017.

måndag 19 december 2016

Rapport: Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats

För dig som arbetar med bokprat - eller som bara är allmänt intresserad av läsfrämjande arbete för barn: nu finns rapporten Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats att beställa. OBS! Innehåller även studiematerial!

Aktuell forskning om folkbibliotekens arbete för nyanlända

Idag kom en första delrapport i ett pågående forskningsprojekt vid Bibliotekshögskolan i Borås, "Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända - om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar" av Ola Pilerot och Frances Hultgren.
Här beskrivs och analyseras svaren från en enkät som gått ut till bibliotekspersonal som arbetar med nyanlända i Upplands län och Dalarna under november i år.

onsdag 7 december 2016

Rosengårdsbibliotekets guide för att starta språkkafé/läxhjälp

Under det senaste mötet med mångspråksnätverket i Skåne, så fick vi ta del av denna guide från Rosengårds bibliotek, som har goda erfarenheter av att språkkaféer och läxhjälp. De har gjort denna utmärkta guide för er som vill starta något liknande på ert bibliotek, som vi gärna vill dela till fler.
 
Guide för att starta upp språkkafé/läxhjälp
För att starta upp ett nytt språkkafé, läxhjälp eller annan volontärverksamhet är det viktigt att tänka på följande:

måndag 5 december 2016

Inspiration i mångspråksverksamheten


Sent omsider kommer här en liten rapport från ett fantastiskt roligt och lärorikt möte med Kultur Skånes mångspråksnätverk i Hässleholm den 15 november.

Ett fyrtiotal biblioteksanställda som arbetar med mångspråk på bibliotek från hela Skåne var på plats för att dela kunskaper och erfarenheter om arbetet med språkcaféer på biblioteken.

torsdag 24 november 2016

Ett eget rum på Höllvikens bibliotek


 


Snart slår dörrarna upp för 9-13-åringarnas eget rum på Höllvikens bibliotek. Projektet "Ett eget rum" fick utvecklingsbidrag från Kultur Skåne 2015, och den 1 december är det dags för invigning.
 
Utanför de stora fönstren lägger sig frosten över gräset, men inne på Höllvikens bibliotek håller en mysig djungelmiljö på att ta form. Ett rum precis innanför entrén med fönster från golv till tak, som tidigare inrymde turistbyrå, ska snart bli 9-13-åringarnas eget rum i biblioteket. Barn i Höllviken har själva varit med och utformat rummet, som förhoppningsvis ska locka fler i just den åldern till biblioteket.
 
 – Vi har en fin barnavdelning på biblioteket, men ingen egen plats för barnen i mellanåldern. Vi ser en lucka bland våra besökare i den gruppen, och skulle gärna vilja att de kommer hit på sin fritid, säger Caisa Svärdén, samordnare på Höllvikens bibliotek.


Tillsammans med de tre kollegorna Mark Wallenius, Therése Christensson och Ewa Matz har hon arbetat med projektet Ett eget rum sedan i slutet av förra året. När de fick veta att Turistbyrån skulle flytta till Falsterbo, så föddes idén om ett eget rum för 9-13-åringarna. Biblioteket ansökte och fick 100 000 kronor i biblioteksutvecklingsbidrag från Region Skåne.

onsdag 23 november 2016

Inspiration kring kulturmiljön som framgångsmotor

Många bibliotek är duktiga på att lyfta sin närmiljö och ortens historia i programverksamhet och samlingar. Kanske kan Riksantikvarieämbetets konferens i februari - Kulturmiljö som framgångsmotor - att vistas, verka och växa i, ge inspiration och idéer i ett sådant arbete?

Vi ska vara kloka specialister

Det var länge sedan jag började dagen med en papperstidning vid frukost. Om en timme börjar den årliga bibliotekschefskonferensen som anordnats av KB och jag har en lite tid över för att bläddra i dagens DN. På debattsidan talas varmt för mer digitaliseringskunnande. Många industrijobb försvinner och vi måste förbereda oss för framtidens jobb. Den mest efterfrågade kompetensen har personer som förenar ett yrkeskunnande med digitaliseringsskicklighet. Detta gäller inte endast för industriarbete, detta gäller i högsta grad också inom biblioteksverksamheten. Detta har funnits med i tankarna under dagen. Både Gunilla Herdenberg, Erik Fichtelius och Robert Darnton, professor emeritus i historia, tidigare chefsbibliotekarie för Harvard University Library betonar vikten av det digitala biblioteket vid sidan om det fysiska.